Secretari/ària tècnic/a

59 Inscrits

Referència oferta:

FA07489739

Data publicació oferta:

14/06/2021

Data de tancament:

13/09/2021

Llocs de treball:

1

Universitat Oberta de Catalunya

Descripció de l'oferta

La UOC és una universitat innovadora, arrelada a Catalunya i oberta al món. La missió de la UOC és formar les persones al llarg de la vida i contribuir al seu progrés i al de la societat. D’acord amb la visió del seu Pla estratègic, la UOC vol ser una universitat que, connectada en xarxa amb la resta d’universitats del món, impulsi la construcció d’un espai global de coneixement i faci recerca de frontera sobre la societat del coneixement. La UOC té un model educatiu propi, innovador i centrat en l’estudiant, que ofereix una formació de qualitat i personalitzable, alhora que fomenta la competitivitat dels estudiants i contribueix al progrés de la societat. La persona seleccionada s’incorporarà com a secretari/ària tècnic/a a l’equip de l’eHealth Center de la UOC.

BARCELONA - BARCELONÈS - 08035 BARCELONA

Detall de les funcions del lloc de feina

Funcions: ¿Involucrar i ampliar la xarxa i les comunitats locals, regionals i internacionals en línia amb el pla d’acció estratègica de l’eHealth Center. ¿Coordinar i posar en marxa la Secretaria del Clúster de l’Associació Internacional d’Universitats per a l’objectiu de desenvolupament sostenible sobre salut i benestar (Clúster AIU ODS3) de la UOC, d’acord amb l’estratègia i el pla d’acció, donant suport a les organitzacions membres. ¿Executar i coordinar les accions concretes del portafolis d’eHealth Impulse, treballant en estreta col•laboració amb directors i directores de projecte i l’equip de comunicació per tal d’establir relacions duradores amb les diferents parts interessades de les xarxes, tenint en compte diferències i sensibilitats culturals. ¿Crear i supervisar el pla d’acció per a la posada en funcionament de la Secretaria del Clúster AIU ODS3 de la UOC. ¿Coordinar la implantació de l’estratègia del Clúster AIU ODS3 a través del seu pla d’acció i organitzar activitats, reunions, comunicacions i difusions. ¿Buscar activament oportunitats, dissenyar i elaborar accions i esdeveniments per promoure i facilitar la participació de la comunitat i la xarxa de l’eHC. ¿Investigar tendències i supervisar els progressos en benestar i sanitat digital, i camps afins com la tecnologia, la biotecnologia, la ciència de dades, la psicologia o les ciències de la vida. ¿Organitzar seminaris web, esdeveniments i sessions de cocreació en col•laboració amb les àrees de negoci relacionades de la Universitat. ¿Participar en la conceptualització i disseny del portafolis d’eHC Impulse i els plans de comunicació de projectes corresponents. ¿Participar en la preparació dels processos legals, tècnics i justificatius i la documentació corresponent. Es farà una contractació laboral temporal per projecte, a temps complet i amb previsió d’incorporació immediata. El lloc de treball està ubicat a Barcelona. Tanmateix, tenint en compte la situació actual provocada per la crisi de la COVID-19, es treballarà des de casa fins que la situació sigui favorable. Demanem: ¿Grau/Llicenciatura de Ciències Polítiques, Estudis Globals o similars. ¿Experiència o coneixements demostrables en l’àmbit de la salut, la sanitat digital o les ciències de la vida. ¿Experiència gestionant projectes. ¿Coneixements demostrables en relacions europees i mundials o els Objectius de Desenvolupament Sostenible, amb un mínim de dos anys d’experiència en la gestió i impuls d’aliances o projectes. ¿Competències digitals sòlides. ¿Nivell d’anglès fluid, preferiblement un nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües, equivalent a l’Advanced. ¿Alt nivell d’iniciativa i capacitat de treballar en equip. ¿Habilitat per a les relacions personals i per a la comunicació verbal i escrita. ¿Actitud positiva i possibilista. Valorem: ¿Experiència prèvia en el sector universitari. ¿Coneixements en salut digital, Agenda 2030 i ODS, o estratègies d’investigació. ¿Coneixement d’altres idiomes europeus. ¿Coneixement del model educatiu de la UOC.

Requisits

  • Experiència 0 mesos

Condicions del lloc de treball

  • Contracte laboral temporal (0 mesos)
  • Jornada completa