Tècnic/a Laboratori per el BIOBANC (ID-ES-04/2021)

30 Inscrits

Incorporació immediata

Referència oferta:

FA07489752

Data publicació oferta:

14/06/2021

Data de tancament:

19/07/2021

Llocs de treball:

1

l’INSTITUT D’INVESTIGACIONS BIOMÈDIQUES AUGUST PI

Descripció de l'oferta

Es convoca procés selectiu d’1 Plaça de Tècnic/a de Laboratori pel suport a la recerca de l’INSTITUT D’INVESTIGACIONS BIOMÈDIQUES AUGUST PI I SUNYER (IDIBAPS) per formar part de l’equip del Biobanc HCB-IDIBAPS. Amb contracte temporal d’interinitat per cobertura de IT.

BARCELONA - BARCELONÈS - 08036 BARCELONA

Detall de les funcions del lloc de feina

El/La candidat/a treballarà amb mostres humanes d’interès per a la recerca biomèdica: ·Gestió de mostres biològiques humanes (teixits): recepció, registre en suport informàtic, processament i emmagatzematge. ·Processament tècnic de teixit nerviós per dur a terme la caracterització de les mostres (microtomia, immunohistoquímica i tincions). ·Processament tècnic de les sol·licituds de mostres i serveis tècnics per donar suport a recerca nacional i internacional. ·Gestió de qualitat de la norma ISO9001:2015 i correcte manteniment d’equips del departament.

Requisits

  • Experiència 6 mesos. ·titulació: cfgs d’anatomia patològica i citologia o equivalent. ·experiència prèvia: oexperiència demostrable en tècniques histològiques rutinàries: inclusió de mostres, microtomia, tincions histoquímiques i immunohistoquímiques, aïlla-ment d’àcids nucleics, etc, tant en mostres parafinades com congelades. oes valorarà experiència en tècniques immunohistològiques. oes valorarà experiència en un biobanc.o coneixements nivell avançat d’office (acces, excel, word). oes valorarà experiència treballant sota la regulació de la norma iso 9001 (sis-temes de gestió de qualitat). opersona responsable i compromesa amb el treball d’equip, amb capacitat de comunicació i proactiva en la resolució de problemes. ·idiomes: català i castellà, es valorarà anglès.
  • Títol fp de grau superior
  • Cfgs d’anatomia patològica i citologia o equivalent
  • Espanyol (parlat superior, escrit superior)
  • Català (parlat superior, escrit superior)
  • Anglès (parlat mitjà, escrit mitjà)

Condicions del lloc de treball

  • Contracte laboral temporal (6 mesos)
  • Jornada completa
  • Salari mensual brut des de '1800' fins a '1900'