Resultat de la cerca

Filtres

+ Veure més
+ Veure més
Nom d'empresa: ASSOCIACIÓ COORDINADORA SINERGIA SOCIAL
S'han trobat 16 resultats
Ordenat per: Visualització:
PROSPECTOR/A DEL PROGRAMA SINGULARS fa 12 dies ASSOCIACIÓ COORDINADORA SINERGIA SOCIAL Tarragona - Baix Ebre - 43520 Roquetes

Experiència 2 anys. -o experiència contrastada de com a mínim 2 anys d’intervenció en l’àmbit de la inserció laboral.i prospecció d'empreses, Jornada completa, Salari mensual brut 2428

orientador/a programa singulars Associació Obre't Ebre . Projecte Mas Social

ORIENTADOR/A – TUTOR/A DEL PROGRAMA SINGULARS fa 13 dies ASSOCIACIÓ COORDINADORA SINERGIA SOCIAL Tarragona - Baix Ebre - 43520 Roquetes

Experiència 2 anys. - Experiència en l’orientació laboral i/o formativa a joves, Jornada completa, Salari mensual brut 2428

orientador/a programa singulars Associació Obre't Ebre

EDUCADOR/A CENTRE D'ACOLLIDA JOVES TUTELATS fa 16 dies ASSOCIACIÓ COORDINADORA SINERGIA SOCIAL Barcelona - Barcelonès - 08017 Barcelona

Experiència 6 mesos. Haver treballat en centres residencials o amb el col.lectiu de joves migrats, Jornada completa, Salari mensual brut 1644

(SUPLÈNCIES TORN DE TARDA). S’encarrega de l’atenció educativa i assistencial dels joves vinculats al servei en el marc de la convivència diària. Té la responsabilitat professional del funcionament educatiu del centre (d’acord amb el PEC i la documentació que se’n desprèn) i que el procés dels joves sigui allò acordat als plans d’atenció individual (PTI).

EDUCADOR/A CENTRE D'ACOLLIDA JOVES TUTELATS (SUPLÈNCIES NADAL) fa un mes ASSOCIACIÓ COORDINADORA SINERGIA SOCIAL Barcelona - Barcelonès - 08017 Barcelona

Experiència 6 mesos. Haver treballat en centres residencials o amb el col.lectiu de joves migrats, Jornada completa, Salari mensual brut 1644

S’encarrega de l’atenció educativa i assistencial dels joves vinculats al servei en el marc de la convivència diària. Té la responsabilitat professional del funcionament educatiu del centre (d’acord amb el PEC i la documentació que se’n desprèn) i que el procés dels joves sigui allò acordat als plans d’atenció individual (PTI).

ADMINISTRATIU/VA CONTABLE fa un mes ASSOCIACIÓ COORDINADORA SINERGIA SOCIAL Barcelona - Barcelonès - 08004 Barcelona

Experiència 2 anys.  Formació bàsica; cicle formatiu de grau mig o superior en comptabilitat o similars.  Formació complementària; en pla anual comptable i gestions fiscals.  Experiència professional: 2 anys d’experiència en els àmbits descrits en l’oferta , Jornada completa, Salari mensual brut 1449

Té com a missió principal participar en la gestió eficient i eficaç dels recursos econòmics de l’entitat, contribuint a la viabilitat econòmica dels projectes, a la correcta imputació i comptabilització econòmica, al compliment de terminis i a l’establiment de criteris de millora de la viabilitat.

TECNIC/A MÒDUL DE SEGURETAT, HIGIENE I PROTECCIÓ AMBIENTAL EN HOSTALERIA fa un mes ASSOCIACIÓ COORDINADORA SINERGIA SOCIAL Girona - Gironès - 17150 Sant Gregori

Experiència 1 anys. Experiència 1 anys. experiència docent: - , Jornada parcial matí (6 hores - jornada setmanal), Salari mensual brut 1138

Es cerca un/a docent per impartir el mòdul de Seguretat, Higiene i protecció ambiental en hostaleria, d'un Certificat de Professionalitat de Nivell 2.

EDUCADOR/ EDUCADORA CRAE TORN DE TARDA fa un mes ASSOCIACIÓ COORDINADORA SINERGIA SOCIAL Barcelona - Barcelonès - 08031 Barcelona

Experiència 2 anys. En funcions similars a la oferta. En atenció a l'infància i l'adolescència , Jornada completa, Salari mensual brut 1716

S’encarrega de l’atenció educativa i assistencial dels infants, adolescents i /o joves vinculats al servei en el marc de la convivència diària i mitjançant la utilització dels recursos normalitzadors de l’entorn comunitari. Té la responsabilitat professional del funcionament educatiu del centre (d’acord amb el PEC i la documentació que se’n desprèn) i què el procés dels infants, adolescents i/o joves sigui allò acordat als plans d’atenció individual (PEI, ITSE). Pot exercir la funció de tutor/a, referent d’àrea d’intervenció.

PSICÒLEG/OGA PER A CENTRE RESIDENCIAL DE SALUT MENTAL fa un mes ASSOCIACIÓ COORDINADORA SINERGIA SOCIAL Barcelona - Barcelonès - 08001 Barcelona

Experiència 2 anys. experiència en intervenció en salut mental, es valorarà si és en l'àmbit residencial, Jornada parcial (20 hores - jornada setmanal), Salari mensual brut 966

Responsable de recollir tota la informació, examinar, explorar i valorar les circumstàncies, situació i necessitats de la persona atesa en relació al tractament psicològic, així com de recerca de recursos socials per promoure, procurar i treballar per millorar el benestar social de la persona.

ADMINISTRATIU/VA DE RECURSOS ECONÒMICS fa 2 mesos ASSOCIACIÓ COORDINADORA SINERGIA SOCIAL Barcelona - Barcelonès - 08004 Barcelona

Experiència 2 anys.  Formació bàsica; cicle formatiu de grau mig o superior en comptabilitat o similars.  Formació complementària; en pla anual comptable i gestions fiscals.  Experiència professional: 2 anys d’experiència en els àmbits descrits en l’oferta , Jornada completa, Salari mensual brut 1449

Té com a missió principal participar en la gestió eficient i eficaç dels recursos econòmics de l’entitat, contribuint a la viabilitat econòmica dels projectes, a la correcta imputació i comptabilització econòmica, al compliment de terminis i a l’establiment de criteris de millora de la viabilitat.

TÈCNIC/A SUPERIOR -PER IMPARTIR MÒDUL BÀSIC EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS fa 2 mesos ASSOCIACIÓ COORDINADORA SINERGIA SOCIAL Girona - Gironès - 17150 Sant Gregori

Experiència 1 anys. Titulació: - Técnic/a de nivell superior en prevenció de riscos laborals Experiència docent: (alguna d'aquestes) - Acreditar una experiència docent mínima de 300 hores en la modalitat presencial. - Certificat de professionalitat de Docència de la Formació professional o tenir una formació en metodologia didáctiva per adults de 300 hores. - Titulacions universitàries en Psicologia/ Pedagogia/ Psicopedagogia... o el Máster Universitari de Formació de Formadors o altres acreditacions oficials equivalents. , Jornada parcial (210 hores - jornada anual), Salari mensual brut 4738

Es cerca un/a Tècnic/a Superior en Riscos Laborals per impartir el mòdul bàsic en Prevenció de riscos laborals de 30 hores, dels diferents certificats de professionalitat que es realitzen.

INTEGRADOR/A SOCIAL RESIDÈNCIA SALUT MENTAL fa 2 mesos ASSOCIACIÓ COORDINADORA SINERGIA SOCIAL Barcelona - Barcelonès - 08020 Barcelona

Experiència 1 anys. experiència com a auxiliar /sociosanitari/a en salut mental , Jornada completa, Salari mensual brut 1488

És el/la professional que, sota la dependència de la direcció del centre, té com a funció principal assistir als usuaris en el seguiment i supervisió de les tasques de la vida diària (AVD) i dur a terme tasques que tenen com a finalitat l’atenció personal de l’usuari i del seu voltant.

INTEGRADOR/A SOCIAL RESIDÈNCIA SALUT MENTAL fa 2 mesos ASSOCIACIÓ COORDINADORA SINERGIA SOCIAL Barcelona - Barcelonès - 08020 Barcelona

Experiència 1 anys. experiència com a auxiliar /sociosanitari/a en salut mental , Jornada completa, Salari mensual brut 1488

És el/la professional que, sota la dependència de la direcció del centre, té com a funció principal assistir als usuaris en el seguiment i supervisió de les tasques de la vida diària (AVD) i dur a terme tasques que tenen com a finalitat l’atenció personal de l’usuari i del seu voltant.

APRENENT/A DE JARDINERIA fa 2 mesos ASSOCIACIÓ COORDINADORA SINERGIA SOCIAL Girona - Gironès - 17150 Sant Gregori

Experiència 1 mesos. No es demana experiència professional prèvia, Jornada completa

Entitat social selecciona a persones per a participar en el programa FPO Dual on es combinarà 35% de formació i 65% de treball d’aprenent/a de jardineria. Com a requisit han de ser joves (17-22 anys)

DOCENT FORMACIÓ DUAL JARDINERIA fa 2 mesos ASSOCIACIÓ COORDINADORA SINERGIA SOCIAL Girona - Gironès - 17150 Sant Gregori

Experiència 1 anys. Es demana titulació oficial en l'especilitat de jardineria: - enginyer/a agrònom/a o enginyer/a forestal. - llicenciat/da en biologia. - llicenciat/da en ciències ambientals. - enginyer/a tècnic/a agrícola o forestal. - tècnic/a superior en gestió i organització dels recursos naturals i paisatgístics. - certificat de professionalitat de nivell 3 de la família professional agrària i de l'àrea professional de jardineria. - Es demana 1 any d'experiència professional ( si es té titulació) si no es disposa de titulació es demanen 3 anys d'experiència professional. - Es demana experiència docent de 600 hores acreditables o disposar del certificat de professionalitat de docència de la formació, o el grau en magisteri o pedagogia, Jornada parcial matí (14 hores - jornada setmanal), Salari mensual brut 900

Es cerca un/a docent per impartir l'acció de formació del programa de FPO Dual. Concretament per un Certificat de professionalitat de nivell 1 d'auxiliar en jardineria i part del Certificat de professionalitat de nivell 2, de la mateixa especialitat.

DOCENT FORMACIÓ JARDINERIA fa 2 mesos ASSOCIACIÓ COORDINADORA SINERGIA SOCIAL Girona - Gironès - 17150 Sant Gregori

Experiència 1 anys. Es demanaTitulació oficial en l'especilitat de Jardineria: - Enginyer/a agrònom/a o enginyer/a forestal. - Llicenciat/da en biologia. - Llicenciat/da en ciències ambientals. - Enginyer/a tècnic/a agrícola o forestal. - Tècnic/a superior en gestió i organització dels recursos naturals i paisatgístics. - Certificat de professionalitat de nivell 3 de la família professional agrària i de l'àrea professional de jardineria. - Es demana 1 any d'experiència professional ( si es té titulació) si no es disposa de titulació es demanen 3 anys d'experiència professional. - I es demana experiència docent de 600 hores acreditables o disposar del Certificat de professionalitat de docència de la formació, o el grau en Magisteri o pedagogia. , Jornada parcial tarda (16 hores - jornada setmanal), Salari mensual brut 1000

Es cerca un/a docent per impartir una formació en jardineria, un Certificat de professionalitat de nivell 1.

ENCARREGAT/ ENCARREGADA DE JARDINERIA fa 2 mesos ASSOCIACIÓ COORDINADORA SINERGIA SOCIAL Girona - Gironès - 17151 Sant Gregori

Experiència 5 anys. • 5 anys d'experiència experiència com a encarregat • acreditació de competències en el sector de la jardineria • , Jornada completa, Salari mensual brut 1800

És el o la professional que s'encarrega d'organitzar, dirigir l'execució i supervisar treballs de jardineria, tant sigui en grans espais urbans, en vivers de plantes, en jardineria a escala més petita (tant pública com privada), o de l'arbrat viari.