Resultat de la cerca

Filtres

+ Veure més
Nom d'empresa: FUNDACIÓ TRINIJOVE
S'han trobat 5 resultats
Ordenat per: Visualització:
PEÓ/NA DE NETEJA I DESINFECCIÓ - (COPA AMERICA) - MOLL DE LA FUSTA fa 7 hores FUNDACIÓ TRINIJOVE Barcelona - Barcelonès - 08039 Barcelona

Experiència 6 mesos. Planificar la neteja dels diferents espais i materials a netejar, organitzant el temps i els diferents productes i utensilis a utilitzar., Jornada indiferent, Salari mensual brut des de '1134' fins a '1244'

És el professional que s'encarrega de realitzar tasques de neteja de materials, maquinària, productes i utensilis necessaris. Realitzarà per tant, tasques de neteja del lloc de treball, manteniment superfícies i mobiliari seleccionant les tècniques, utensilis, productes i màquines per garantir la conservació i manteniment de l’estat de neteja, complint amb la normativa aplicable de prevenció de riscos laborals i de protecció mediambiental. A l'actualitat, tenim disponible diverses vacants en el sector de la neteja com a operari/a en el Moll de la Fusta

CONDUCTOR/A C+ CAP RECOLLIDA SELECTIVA AMB DISCAPACITAT fa 3 dies FUNDACIÓ TRINIJOVE Barcelona - Vallès Occidental - 08110 Montcada I Reixac
Oferta per a persones amb discapacitat

Experiència 1 anys. • Experiència en dur a terme accions d’atenció i relacions amb clients. • Experiència i/o formació en gestió de residus, càrrega i descàrrega de mercaderies, sector logística , Jornada completa, Salari mensual brut 1900

És el professional que s'encarrega de transportar mercaderies al lloc de destí. El conductor no només es limita a conduir un vehicle, sinó que és el responsable del manteniment i la gestió de la documentació relativa del vehicle. Ha de realitzar la conducció de manera segura, responsable i econòmica, seguint les instruccions o programa de servei, segons correspongui, aplicant la reglamentació i normativa vigent en matèria de transport de mercaderies, salut, seguretat viària i mediambiental, responsabilitzar-se de la qualitat i la confortabilitat de la circulació-conducció. Acostuma a treballar sol, però també pot estar acompanyat d’un peó o operari de recollida. Torn de tarda :14 a 22h

PEÓ/NA DE GESTIÓ DE RESIDUS/ AENA ( AMB DISCAPACITAT ) fa 7 dies FUNDACIÓ TRINIJOVE Barcelona - Baix Llobregat - 08820 Prat De Llobregat, El
Oferta per a persones amb discapacitat

Experiència 3 mesos. • Tenir coneixements d’atenció al client. • Conèixer els productes i la tipologia de les superfícies a netejar. • Conèixer les eines, maquinària i útils de neteja en concordança amb el tipus d’espai a netejar. • Conèixer mètodes i protocols de control d’estocs i elaboració d’inventari. • Conèixer la normativa en prevenció de riscos laborals. , Jornada completa, Salari mensual brut 1157

És el professional que s’encarrega del manteniment y neteja de la zona de treball. Realitza recollides de residus pre y post filtre del control aeroportuari de la Terminal 1. A més, realitza també, la neteja diària de una part de las papereres de segregació de residus anomenats ECOPUNTS, distribuïdes por tot el filtre de seguretat de la T1. L' oferta laboral es de dilluns a divendres, en horari de tarde de 14:00h a 21:00h Per començar a principis d'agost. Salari 1157, 63€ bruts per 12 pagues.

EDUCADOR/A SOCIAL REFERENT DE GRUP PETITS CENTRE OBERT fa 17 dies FUNDACIÓ TRINIJOVE Barcelona - Barcelonès - 08033 Barcelona

Experiència 1 anys. - Experiència en intervenció amb infants en risc d'exclusió social. - Experiència en intervenció amb famílies., Jornada parcial (25 hores - jornada setmanal)

ACTIVITATS BÀSIQUES QUE ES REALITZEN AL CENTRE OBERT NEUS PUIG AMB INFANTS I ADOLESCENTS DE 5 A 12 ANYS: Acollida i berenar Plans educatius individuals Espai d'aprenentatge o suport escolar Activitats socioeducatives Acompanyament socioeducatiu Assemblees o espais grupals Activitats de promoció de l'activitat física i de la salut Activitats adreçades al coneixement de l'entorn Acollida, orientació i seguiment a les famílies Casals Hàbits higiènics, etc.

TÈCNIC/A D'INTERMEDIACIÓ I PROSPECCIÓ (INSERCIÓ LABORAL) fa 2 mesos FUNDACIÓ TRINIJOVE Barcelona - Vallès Occidental - 08203 Sabadell

Experiència 1 anys. • Experiència en programes d’orientació i inserció laboral, que asseguri el desplegament de les principals funcions descrites per al lloc de feina d’orientador/a i el domini de les competències claus per al perfil professional. • Experiència en dur a terme accions d’atenció personalitzada, que garanteixi que es coneixen i s’han posat en joc recursos i tècniques d’acció tutorial. • Experiència en programes d’atenció social amb col·lectius específics (persones sense llar, dones víctimes de violència masclista, persones perceptores de la RMI, etc.) per tal d’assegurar la posada en pràctica de metodologies d’acompanyament personalitzat a persones en risc d’exclusió social. • Experiència en el treball amb el teixit empresarial (prospecció i intermediació, gestió d’accions formatives tècnic-professionalitzadores, etc.) que asseguri un fort coneixement sobre el mercat de treball, el seu funcionament i requeriments., Jornada completa

L’intermediador/a i prospector/a laboral és la figura professional encarregada de desplegar les funcions d’acollida dels/les participants, acompanyament per a la definició i execució del pla de treball, acompanyament durant el procés de recerca de feina, identificació de necessitats en relació al banc de recursos que s’ofereix i coordinació per tal de promoure la millora de l’ocupabilitat de les persones derivades i facilitar la seva incorporació al mercat de treball. Treballa directament amb els/les participants del programa i duu a terme accions d’acollida, diagnòstic, informació, orientació, motivació, formació, assessorament i acompanyament de les persones, generalment de manera individualitzada i grupal. A més, també manté el contacte amb les diferents empreses que deriven les seves vacants a cobrir i es fa la detecció de les necessitats d’aquestes.