Resultat de la cerca

Filtres

+ Veure més
Nom d'empresa: FUNDACIO P. PER L'ATENCIO A PERSONES DEPENDENTS
S'han trobat 9 resultats
Ordenat per: Visualització:
CONDUCTOR/A TRANSPORT ADAPTAT (PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ) fa 4 dies FUNDACIO P. PER L'ATENCIO A PERSONES DEPENDENTS Barcelona - Baix Llobregat - 08940 Cornellà De Llobregat

Experiència 6 mesos. Valorable tenir experiència en el trasllat de persones i en conducció de vehicles. Estar en possessió del carnet de conduir tipus B. , Jornada completa

La Fundació per a l'atenció a persones dependents busca incorporar una persona per al seu servei de Transport adaptat i d'Ajudes Personals, a Cornellà de Llobregat. La persona seleccionada formarà part del programa Treball i Formació del SOC. Aquest programa es tracta d'una mesura de Foment de l'ocupació que permet que les persones en situació d'atur adquireixin experiència laboral en un entorn de treball real. L'objectiu d'aquest programa és facilitar a les persones en situació d'atur amb més dificultats d'accedir al mercat de treball, la millora de la seva ocupabilitat facilitant-los competències professionals mitjançant la subscripció d'un contracte laboral. L'oferta va dirigida a persones que es trobin en situació d'atur de llarga durada (persones desocupades almenys 12 mesos en els darrers 18 mesos); inscrites al SOC com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO) com a requisit indispensable.

TREBALLADOR/A FAMILIAR (PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ) fa 4 dies FUNDACIO P. PER L'ATENCIO A PERSONES DEPENDENTS Barcelona - Baix Llobregat - 08940 Cornellà De Llobregat

Experiència 6 mesos. Molt valorable tenir experiència en aquest lloc de treball o en posicions similars. Motivació i interès pel treball amb persones del col·lectiu de gent gran. , Jornada completa

La Fundació per a l'atenció a persones dependents busca incorporar una persona per al servei assistencial de SAD (Servei d'Atenció Domiciliaria), a Cornellà de Llobregat. La persona seleccionada formarà part del programa Treball i Formació del SOC. Aquest programa es tracta d'una mesura de Foment de l'ocupació que permet que les persones en situació d'atur adquireixin experiència laboral en un entorn de treball real. L'objectiu d'aquest programa és facilitar a les persones en situació d'atur amb més dificultats d'accedir al mercat de treball, la millora de la seva ocupabilitat facilitant-los competències professionals mitjançant la subscripció d'un contracte laboral. L'oferta va dirigida a persones que es trobin en situació d'atur de llarga durada (persones desocupades almenys 12 mesos en els darrers 18 mesos); inscrites al SOC com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO) com a requisit indispensable.

AUXILIAR DE MANTENIMENT RESIDÈNCIA GENT GRAN (PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ) fa 4 dies FUNDACIO P. PER L'ATENCIO A PERSONES DEPENDENTS Barcelona - Baix Llobregat - 08940 Cornellà De Llobregat

Experiència 6 mesos. Molt valorable tenir experiència en el lloc de treball ofertat, o en posicions similars. , Jornada completa

La Fundació per a l'atenció a persones dependents busca incorporar un/a auxiliar de manteniment en un dels seus serveis assistencials, la residència Teresa Duran; ubicada a Cornellà de Llobregat. La persona seleccionada formarà part del programa Treball i Formació del SOC. Aquest programa es tracta d'una mesura de Foment de l'ocupació que permet que les persones en situació d'atur adquireixin experiència laboral en un entorn de treball real. L'objectiu d'aquest programa és facilitar a les persones en situació d'atur amb més dificultats d'accedir al mercat de treball, la millora de la seva ocupabilitat facilitant-los competències professionals mitjançant la subscripció d'un contracte laboral a jornada completa. L'oferta va dirigida a persones que es trobin en situació d'atur de llarga durada (persones desocupades almenys 12 mesos en els darrers 18 mesos); inscrites al SOC com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO) com a requisit indispensable.

TÈCNIC/A DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA I RRHH (PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ) fa 4 dies FUNDACIO P. PER L'ATENCIO A PERSONES DEPENDENTS Barcelona - Baix Llobregat - 08940 Cornellà De Llobregat

Experiència 6 mesos. Serà valorable la experiència prèvia en el desenvolupament de tasques similars d’almenys 6 mesos., Jornada completa

La Fundació per a l'atenció a persones dependents busca incorporar dos tècnics/ques de gestió administrativa i RRHH a la seva oficina central, ubicada a la residència Teresa Duran de Cornellà de Llobregat. Les persones seleccionades formaran part del programa Treball i Formació del SOC. Aquest programa es tracta d'una mesura de Foment de l'ocupació que permet que les persones en situació d'atur adquireixin experiència laboral en un entorn de treball real. L'objectiu d'aquest programa és facilitar a les persones en situació d'atur amb més dificultats d'accedir al mercat de treball, la millora de la seva ocupabilitat facilitant-los competències professionals mitjançant la subscripció d'un contracte laboral a jornada completa. Per poder participar en el procés de selecció la persona interessada ha d'estar inscrita al SOC com a demandant d’ocupació no ocupada (DONO), i ha d’haver estat en situació de desocupació almenys 12 mesos (de forma continua o discontinua) en els darrers 18 mesos.

PERSONAL DE NETEJA RESIDÈNCIA GENT GRAN (PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ) fa 4 dies FUNDACIO P. PER L'ATENCIO A PERSONES DEPENDENTS Barcelona - Baix Llobregat - 08940 Cornellà De Llobregat

Experiència 6 mesos. Molt valorable tenir experiència en tasques similars en centres i institucions d'atenció a persones grans. , Jornada completa

La Fundació per a l'atenció a persones dependents busca incorporar diferents persones a l'equip de neteja i bugaderia d'un dels seus serveis assistencials, la residència Teresa Duran; ubicada a Cornellà de Llobregat. Les persones seleccionades formaran part del programa Treball i Formació del SOC. Aquest programa es tracta d'una mesura de Foment de l'ocupació que permet que les persones en situació d'atur adquireixin experiència laboral en un entorn de treball real. L'objectiu d'aquest programa és facilitar a les persones en situació d'atur amb més dificultats d'accedir al mercat de treball, la millora de la seva ocupabilitat facilitant-los competències professionals mitjançant la subscripció d'un contracte laboral de treball a jornada completa. L'oferta va dirigida a persones que es trobin en situació d'atur de llarga durada (persones desocupades almenys 12 mesos en els darrers 18 mesos); inscrites al SOC com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO) com a requisit indispensable.

GEROCULTORS/RES RESIDÈNCIA GENT GRAN (PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ) fa 4 dies FUNDACIO P. PER L'ATENCIO A PERSONES DEPENDENTS Barcelona - Baix Llobregat - 08940 Cornellà De Llobregat

Experiència 6 mesos. Molt valorable tenir experiència en aquest lloc de treball o en posicions similars. Motivació i interès pel treball amb persones del col·lectiu de gent gran. , Jornada completa

La Fundació per a l'atenció a persones dependents busca incorporar diferents auxiliars de geriatria per a un dels seus serveis assistencials, la residència Teresa Duran; ubicada a Cornellà de Llobregat. Les persones seleccionades formaran part del programa Treball i Formació del SOC. Aquest programa es tracta d'una mesura de Foment de l'ocupació que permet que les persones en situació d'atur adquireixin experiència laboral en un entorn de treball real. L'objectiu d'aquest programa és facilitar a les persones en situació d'atur amb més dificultats d'accedir al mercat de treball, la millora de la seva ocupabilitat facilitant-los competències professionals mitjançant la subscripció d'un contracte laboral. L'oferta va dirigida a persones que es trobin en situació d'atur de llarga durada (persones desocupades almenys 12 mesos en els darrers 18 mesos); inscrites al SOC com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO) com a requisit indispensable.

RECEPCIONISTA RESIDÈNCIA GENT GRAN fa 4 dies FUNDACIO P. PER L'ATENCIO A PERSONES DEPENDENTS Barcelona - Baix Llobregat - 08940 Cornellà De Llobregat

Experiència 6 mesos. Es valorarà tenir experiència prèvia en atenció i tracte amb persones usuàries de residència de gent gran, o en l'àmbit social/sanitari., Jornada parcial (880 hores - jornada anual)

La Fundació per a l'atenció a persones dependents busca poder incorporar una persona al seu equip de Recepcionistes de la residència Teresa Duran; ubicada a Cornellà de Llobregat. La posició a cobrir es a jornada parcial, amb horaris de cap de setmana alterns i festius.

TREBALLADOR/A SOCIAL fa 5 dies FUNDACIO P. PER L'ATENCIO A PERSONES DEPENDENTS Barcelona - Baix Llobregat - 08940 Cornellà De Llobregat

Experiència 6 mesos. Es valorarà tenir experiència prèvia en l'execució de tasques similars a les del lloc de feina. Imprescindible comptar amb la titulació de Grau de Treball Social. , Jornada completa

La Fundació per a l'atenció a persones dependents busca incorporar un/a treballador/a social al seu servei d'Agència de Col·locació, ubicada a Cornellà de Llobregat. Addicionalment, col·laborar amb l'equip de Treball Social del servei de Residència assistida de gent gran i del Servei d'Atenció Domiciliaria (SAD). Inicialment, la duració de la contractació és de 12 mesos (vinculada a una excedència). La jornada completa es distribueix principalment en horari de matí, amb algunes tardes. Flexibilitat horària.

TERAPEUTA OCUPACIONAL fa 3 mesos FUNDACIO P. PER L'ATENCIO A PERSONES DEPENDENTS Barcelona - Baix Llobregat - 08940 Cornellà De Llobregat

Experiència 6 mesos. Experiència prèvia en l'àmbit amb gent gran , Jornada completa

La Fundació per a l'atenció a persones dependents busca incorporar al seu centre residencial i centre de dia "Residència Teresa Duran", ubicada a Cornellà de Llobregat, un/a terapeuta ocupacional per formar part de l'equip tècnic del centre. La persona que s'incorpori formarà part d'un equip interdisciplinar, jove, creatiu, estable i polivalent. Es valorarà tenir formació específica, i experiència amb gent gran.