Resultat de la cerca

Filtres

+ Veure més
+ Veure més
+ Veure més
Nom d'empresa: Fundació Mercè Fontanilles
S'han trobat 12 resultats
Ordenat per: Visualització:
EDUCADOR/ EDUCADORA O INTEGRADOR/A fa 2 dies UTE 90Fundació Mercé Fontanilles-Fundació Resilis Barcelona - Vallès Occidental - 08290 Cerdanyola Del Valles

Experiència 1 anys. • Imprescindible experiència prèvia a l’àmbit de atenció a persones tutelades i/o extutelades. Es valorarà favorablement experiència amb joves migrats no acompanyats. • educació social • títol de grau o integració social • disponibilitat de vehicle • disponibilitat per viatjar , Jornada completa

Al servei d'Itineraris de Protecció Individualitzats (IPI) estem cercant educador/a o integrador/a per cobrir suplències amb possibilitat d'una plaça . Al nostre servei atenem a joves tutelats i ex-tutelats entre 16 i 21 anys en pisos assistits, amb l'objectiu de fomentar la seva autonomia social i personal.

ORIENTADOR/A ESPAIS DE RECERCA DE FEINA fa 10 dies Fundació Mercè Fontanilles Barcelona - Barcelonès - 08018 Barcelona

Experiència 7 anys. . Experiència en orientació laboral i en els camps detallats en l'oferta, Jornada completa, Salari mensual brut 1812

Responsable de l’atenció directa, ja sigui en l’espai d’autoús o bé en l’atenció individualitzada i grupal, a persones que tenen un objectiu professional definit i es troben en disposició de localitzar ofertes de feina afins al seu perfil professional i preparar la seva candidatura i acudeixen sense cita prèvia o amb vinculació continuada al servei d’Espai de Recerca de feina.

INTEGRADOR/A SOCIAL PROGRAMA BOSSA D'HABITATGE PER A JOVES fa 17 dies Fundació Mercè Fontanilles Barcelona - Barcelonès - 08004 Barcelona

Experiència 1 anys. Experiència professional: desitjable que tingui experiència en l’àmbit d’atenció als joves en situació de vulnerabilitat. En cas contrari, es suplirà amb formació en el lloc de treball i/o seguiment específic per part de la coordinació del recurs. Formació complementària: recomanable que tingui formació complementària específica en el camp de l'atenció a joves migrats sols. Amb coneixements d’informàtica. Idiomes: català i castellà. Títol de FP Grau Superior Integració Social Català (parlat c1 - d.funcional, escrit c1 - d.funcional), Jornada completa

Atenció socioresidencial a joves en situació de vulnerabilitat

PSICÒLEG/ PSICÒLOGA EN SERVEIS D'INFÀNCIA. EVAMI fa 18 dies Fundació Mercè Fontanilles Barcelona - Barcelonès - 08004 Barcelona

Experiència 24 mesos. Imprescindible titulació en Psicologia , formació complementària en l'àmbit d'infància en risc i famílies i 2 anys d'experiència en equips d'atenció a la infància. Disposar del certificat de delictes sexuals., Jornada completa

Psicòleg/al en equips de valoració del maltractament infantil

ORIENTADOR/ ORIENTADORA LABORAL PROGRAMA LABORA fa un mes Fundació Mercè Fontanilles Barcelona - Barcelonès - 08004 Barcelona

Experiència 2 anys. Requisits que la persona contractada com a tècnica d'acompanyament en la inserció haurà de complir: a) Estar en possessió d'una titulació mínima de diplomatura o grau, preferentment en psicologia, pedagogia o psicopedagogia. En el cas que no es disposi d'aquestes titulacions universitàries específiques, cal tenir formació en l'àmbit de l'orientació i inserció professional. b) Tenir experiència prèvia de 2 anys com a mínim en el camp de l'orientació i inserció laboral. c) tenir experiència en atenció a persones privades de llibertat i coneixement del sistema penitenciari. , Jornada completa, Salari mensual brut 1700

Elaboració i seguiment dels itineraris d’orientació laboral de les persones vinculades al servei, realitzant actuacions específiques de millora competencial i tècniques de recerca de feina d’acord amb les directrius establertes en la metodologia de l’entitat i les especificitats del programa/ servei d’adscripció, així com les situacions individuals de les persones usuàries per garantir la seva millora competencial i posterior inserció laboral. Atenció integral de les persones usuàries tenint en compte tot el seu entorn i les característiques del perfil de persones derivades dels serveis socials de l'ajuntament de Barcelona

TUTOR/ TUTORA I TÈCNIC/ TÈCNICA D'ACOMPANYAMENT UEC CERVERA fa un mes Fundació Mercè Fontanilles Lleida - Segarra - 25214 Cervera

Experiència 2 anys. Experiència mínima de 2 anys en la intervenció directa amb grups de joves, en el suport psicològic i el seguiment de joves en situació de vulnerabilitat i risc d’exclusió social. , Jornada completa, Salari mensual brut 1474

Tècnic/a d'acompanyament: És el/la professional responsable del seguiment personalitzat a cada alumne durant la seva estada amb la intensitat i característiques idònies que facilitin la creació d’un vincle emocional positiu amb la UEC. Responsable de garantir la transició adequada entre l’etapa educativa obligatòria i els posteriors itineraris formatius o d’inserció laboral.

UTE FUNDACIÓ MERCÈ FONTANILLES- FUNDACIÓ RESILIS fa 2 mesos UTE 90Fundació Mercé Fontanilles-Fundació Resilis Girona - Gironès - 17001 Girona

Experiència 1 anys. - Grau en psicologia - Imprescindible experiència en processos migratoris, dol migratori i trauma. - Molt valorable formació i treball en visió de gènere. - Vehicle propi - En compliment de l’article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de Protecció Jurídica del Menor, Es requerei el Certificat d’Antecedents Penals per delictes de naturalesa sexual vigent emès pel Registre Central, abans de contractació. , Jornada parcial (8 hores - jornada setmanal)

PSICÒLEG/LOGA PER A SERVEI DE PISOS D’AUTONOMÍA

ORIENTADOR/ ORIENTADORA LABORAL PROGRAMA SAEJ fa 2 mesos Fundació Mercè Fontanilles Barcelona - Barcelonès - 08004 Barcelona

Experiència 2 anys. Requisits que la persona contractada com a tècnica d'acompanyament en la inserció haurà de complir: a) Estar en possessió d'una titulació mínima de diplomatura o grau, preferentment en psicologia, pedagogia o psicopedagogia. En el cas que no es disposi d'aquestes titulacions universitàries específiques, cal tenir formació en l'àmbit de l'orientació i inserció professional. b) Tenir experiència prèvia de 2 anys com a mínim en el camp de l'orientació i inserció laboral. c) tenir experiència en atenció a persones privades de llibertat i coneixement del sistema penitenciari. , Jornada completa, Salari mensual brut des de '1474' fins a '1644'

Elaboració i seguiment dels itineraris d’orientació laboral de les persones vinculades al servei, realitzant actuacions específiques de millora competencial i tècniques de recerca de feina d’acord amb les directrius establertes en la metodologia de l’entitat i les especificitats del programa/ servei d’adscripció, així com les situacions individuals de les persones usuàries per garantir la seva millora competencial i posterior inserció laboral.

TREBALLADOR/ TREBALLADORA SOCIAL EQUIP TÈCNIC CENTRE D'ACOLLIDA fa 2 mesos Fundació Mercè Fontanilles Barcelona - Barcelonès - 08004 Barcelona
Oferta per a persones amb discapacitat

Experiència 24 mesos. Experiència en el diagnosi de situacions de risc en el col•lectiu d’infància i adolescència i en elaboració d'informes proposta Recomanable que tingui formació específica en el circuit d’atenció a la infància i adolescència Només es valoraran cv de Treballador/a social, Jornada completa

treballador/a Social per Equip Tècnic de Centre d'acollida de menors tutelats.El treballador/a Social és responsable de realitzar les funcions referents a l'exploració diagnòstica social i familiar del infant o adolescent. És una suplència temporal.

ORIENTADOR/ ORIENTADORA LABORAL PROGRAMA INCORPORA JOVE fa 2 mesos Fundació Mercè Fontanilles Barcelona - Barcelonès - 08004 Barcelona

Experiència 2 anys. Requisits que la persona contractada com a tècnica d'acompanyament en la inserció haurà de complir: a) Estar en possessió d'una titulació mínima de diplomatura o grau, preferentment en psicologia, pedagogia o psicopedagogia. En el cas que no es disposi d'aquestes titulacions universitàries específiques, cal tenir formació en l'àmbit de l'orientació i inserció professional. b) Tenir experiència prèvia de 2 anys com a mínim en el camp de l'orientació i inserció laboral. c) tenir experiència en atenció a persones privades de llibertat i coneixement del sistema penitenciari. , Jornada completa, Salari mensual brut des de '1474' fins a '1644'

Elaboració i seguiment dels itineraris d’orientació laboral de les persones vinculades al servei, realitzant actuacions específiques de millora competencial i tècniques de recerca de feina d’acord amb les directrius establertes en la metodologia de l’entitat i les especificitats del programa/ servei d’adscripció, així com les situacions individuals de les persones usuàries per garantir la seva millora competencial i posterior inserció laboral. Atenció integral de les persones usuàries tenint en compte tot el seu entorn i les característiques del perfil de persones privades de llibertat.

ORIENTADOR/ ORIENTADORA LABORAL PROGRAMA INCORPORA fa 3 mesos Fundació Mercè Fontanilles Barcelona - Barcelonès - 08004 Barcelona

Experiència 2 anys. Requisits que la persona contractada com a tècnica d'acompanyament en la inserció haurà de complir: a) Estar en possessió d'una titulació mínima de diplomatura o grau, preferentment en psicologia, pedagogia o psicopedagogia. En el cas que no es disposi d'aquestes titulacions universitàries específiques, cal tenir formació en l'àmbit de l'orientació i inserció professional. b) Tenir experiència prèvia de 2 anys com a mínim en el camp de l'orientació i inserció laboral. c) tenir experiència en atenció a persones privades de llibertat i coneixement del sistema penitenciari. , Jornada completa, Salari mensual brut des de '1474' fins a '1644'

Elaboració i seguiment dels itineraris d’orientació laboral de les persones vinculades al servei, realitzant actuacions específiques de millora competencial i tècniques de recerca de feina d’acord amb les directrius establertes en la metodologia de l’entitat i les especificitats del programa/ servei d’adscripció, així com les situacions individuals de les persones usuàries per garantir la seva millora competencial i posterior inserció laboral. Atenció integral de les persones usuàries tenint en compte tot el seu entorn i les característiques del perfil de persones privades de llibertat.

EDUCADOR/ EDUCADORA UEC TARREGA fa 3 mesos Fundació Mercè Fontanilles Lleida - Urgell - 25350 Tarrega

Experiència 2 anys. Experiència mínima de 2 anys en la intervenció directa amb grups de joves, en el suport psicològic i el seguiment de joves en situació de vulnerabilitat i risc d’exclusió social. , Jornada completa, Salari mensual brut 1474

Tècnic/a d'acompanyament: És el/la professional responsable del seguiment personalitzat a cada alumne durant la seva estada amb la intensitat i característiques idònies que facilitin la creació d’un vincle emocional positiu amb la UEC. Responsable de garantir la transició adequada entre l’etapa educativa obligatòria i els posteriors itineraris formatius o d’inserció laboral.