Resultat de la cerca

Filtres

+ Veure més
+ Veure més
+ Veure més
Nom d'empresa: Fundació Mercè Fontanilles
S'han trobat 13 resultats
Ordenat per: Visualització:
PSICÒLEG/ PSICÒLOGA EVAMI COMARQUES BARCELONA fa 10 hores Fundació Mercè Fontanilles Barcelona - Barcelonès - 08004 Barcelona

Experiència 24 mesos. Imprescindible titulació en Psicologia , formació complementària en l'àmbit d'infància en risc i famílies i 2 anys d'experiència en equips d'atenció a la infància. Disposar del certificat de delictes sexuals., Jornada completa, Salari mensual brut 2191

Psicòleg/la en equips de valoració del maltractament infantil

INTEGRADOR/A SOCIAL PER A PIS DE SUPORT PER A PERSONES AMB VIH I RISC D'EXCLUSIÓ SOCIAL fa 6 dies Fundació Mercè Fontanilles Barcelona - Barcelonès - 08025 Barcelona

Experiència 2 anys. Experiència professional: desitjable que tingui experiència en l’àmbit d’atenció a persones amb risc d'exclusió social, sensellarisme i drogodependències., Jornada parcial tarda (20 hores - jornada setmanal), Salari mensual brut 828

Atenció socioresidencial a les persones residents al pis.És el/la professional amb funcions per treballar amb els/les usuaris/es aspectes d’atenció assistencial, socio-educativa i d’integració social.

FORMADOR/A LABORAL PROGRAMA LABORA fa 7 dies Fundació Mercè Fontanilles Barcelona - Barcelonès - 08042 Barcelona

Experiència 2 anys. Experiència en la coordinació i execució d’accions de formació, que asseguri el desplegament de les principals funcions descrites per al lloc de feina i el domini de les competències claus del perfil professional. ▪ Experiència en programes d’orientació i inserció laboral, que asseguri els coneixements bàsics sobre metodologies d’acompanyament a la definició i l’execució d’un projecte professional. ▪ Experiència en programes d’atenció social amb col·lectius específics (persones sense llar, dones víctimes de violència masclista, persones perceptores de la RMI, etc.) per tal d’assegurar la posada en pràctica de metodologies d’acompanyament personalitzat a persones en risc d’exclusió social. ▪ Experiència en el treball amb el teixit empresarial (prospecció i intermediació, gestió d’accions formatives tècnic-professionalitzadores, etc.) que asseguri un bon coneixement del mercat de treball, el seu funcionament i requeriments, Jornada completa, Salari mensual brut 1762

El/la Formador/a és la figura professional encarregada (juntament amb la resta de Formadors/es) de desplegar les funcions de disseny, planificació i execució d’accions formatives Làbora, i de coordinació per tal de promoure la millora de l’ocupabilitat de les persones derivades des dels diferents serveis de l’àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona i facilitar la seva incorporació al mercat de treball. El/la Formador/a duu a terme accions dirigides als i les participants del Programaper facilitar la seva aproximació al mercat laboral, la definició del seu projecte professional, la identificació i millora de competències transversals, l’elaboració de les eines i instruments per a la recerca de feina i l’encaix als perfils professionals de referència. El/la Formador/a desenvolupa principalment la seva activitat a la seu de l’Entitat Social Làbora a la qual pertany, tot i que en ocasions pot dur a terme les seves funcions a la seu Central del Programa, i als diferents punts d’actuació del mateix i en format de treball. El/la Formador/a forma part de l’equip tècnic del Programa Làbora (Orientadors/es, Formadors/es i Prospectors/es) i desplega les seves funcions sota la supervisió tècnica directa del/a Tècnic/a Referent de Capacitació i el/la Responsable de l’Àrea de Persones.

MEDIADOR/A INTERCULTURAL fa 12 dies Fundació Mercè Fontanilles Barcelona - Vallès Occidental - 08184 Palau-solità I Plegamans

Experiència 2 anys. Experiència mínima de dos anys en mediació comunitària, mediació intercultural i intervenció educativa amb joves nouvinguts., Jornada completa, Salari mensual brut des de '1700' fins a '1800'

Mediació intercultural en Centres Educatius de Justícia Juvenil.

PEDAGOG/A PER A EQUIP TÈCNIC CENTRE D'ACOLLIMENT fa 12 dies Fundació Mercè Fontanilles Barcelona - Barcelonès - 08024 Barcelona

Experiència 2 anys. Desitjable que tingui experiència en l’àmbit d’atenció a la infància i a l’adolescència en risc i en atenció a joves migrats sols , Jornada completa, Salari mensual brut des de '1700' fins a '1800'

ETCA Centre d'Acollida d'adolescents de 12 a 18 anys a la ciutat de Barcelona.

EDUCADOR/A SOCIAL fa un mes UTE 90Fundació Mercé Fontanilles-Fundació Resilis Barcelona - Vallès Occidental - 08290 Cerdanyola Del Vallès

Experiència 1 anys. • Experiència 1 anys. • experiència 1 anys. • experiència 1 anys. • experiència 1 anys • imprescindible experiència prèvia a l’ àmbit de atenció a persones tutelades i/o ex-tutelades • es valorarà favorablement experiència amb joves migrats no acompanyats • títol de grau d’educació social o títol d’ integració social • disponibilitat de vehicle • disponibilitat per viatjar • títol de grau • educació social • Títol de grau • Educació social , Jornada completa, Salari mensual brut des de '1500' fins a '1800'

Al servei d'Itineraris de Protecció Individualitzats (IPI) estem cercant educador/a per suplències. Al nostre servei atenem a joves tutelats i ex-tutelats entre 16 i 21 anys en pisos assistits, amb l'objectiu de fomentar la seva autonomia social i personal

EDUCADOR/A SOCIAL fa un mes UTE 90Fundació Mercé Fontanilles-Fundació Resilis Girona - Gironès - 17001 Girona

Experiència 1 anys. • Experiència 1 anys. • experiència 1 anys. • experiència 1 anys • imprescindible experiència prèvia a l’ àmbit de atenció a persones tutelades i/o ex-tutelades • es valorarà favorablement experiència amb joves migrats no acompanyats • títol de grau d’educació social o títol d’ integració social • disponibilitat de vehicle • disponibilitat per viatjar • Títol de grau • Educació social , Jornada completa, Salari mensual brut des de '1500' fins a '1800'

Al servei d'Itineraris de Protecció Individualitzats (IPI) estem cercant educador/a per suplències. Al nostre servei atenem a joves tutelats i ex-tutelats entre 16 i 21 anys en pisos assistits, amb l'objectiu de fomentar la seva autonomia social i personal

EDUCADOR/A SOCIAL fa un mes UTE 90Fundació Mercé Fontanilles-Fundació Resilis Lleida - Segrià - 25001 Lleida

Experiència 1 anys. • Experiència 1 anys. • experiència 1 anys • imprescindible experiència prèvia a l’ àmbit de atenció a persones tutelades i/o ex-tutelades • es valorarà favorablement experiència amb joves migrats no acompanyats • títol de grau d’educació social o títol d’ integració social • disponibilitat de vehicle • disponibilitat per viatjar , Jornada completa, Salari mensual brut des de '1500' fins a '1800'

Al servei d'Itineraris de Protecció Individualitzats (IPI) estem cercant educador/a per suplències. Al nostre servei atenem a joves tutelats i ex-tutelats entre 16 i 21 anys en pisos assistits, amb l'objectiu de fomentar la seva autonomia social i personal.

EDUCADOR/A SOCIAL fa un mes UTE 90Fundació Mercé Fontanilles-Fundació Resilis Tarragona - Tarragonès - 43001 Tarragona

Experiència 1 anys. • Experiència 1 anys •Imprescindible experiència prèvia a l’ àmbit de atenció a persones tutelades i/o ex-tutelades • Es valorarà favorablement experiència amb joves migrats no acompanyats • títol de grau d’educació social o títol d’ integració social • Disponibilitat de vehicle • Disponibilitat per viatjar • Educació social , Jornada completa, Salari mensual brut des de '1500' fins a '1800'

Al servei d'Itineraris de Protecció Individualitzats (IPI) estem cercant educador/a per cobrir una plaça. Al nostre servei atenem a joves tutelats i ex-tutelats entre 16 i 21 anys en pisos assistits, amb l'objectiu de fomentar la seva autonomia social i personal.

EDUCADOR/A SOCIAL fa 2 mesos UTE 90Fundació Mercé Fontanilles-Fundació Resilis Lleida - Segrià - 25001 Lleida

Experiència 1 anys. • Experiència 1 anys. • Imprescindible experiència prèvia a l’ àmbit de atenció a persones tutelades i/o ex-tutelades. • Es valorarà favorablement experiència amb joves migrats no acompanyats. • Títol de grau d’educació social o títol d’ integració social • Disponibilitat de vehicle • Disponibilitat per viatjar , Jornada completa, Salari mensual brut des de '1500' fins a '1800'

Al servei d'Itineraris de Protecció Individualitzats (IPI) estem cercant educador/a per cobrir una plaça. Al nostre servei atenem a joves tutelats i ex-tutelats entre 16 i 21 anys en pisos assistits, amb l'objectiu de fomentar la seva autonomia social i personal.

ORIENTADOR/A ESPAIS DE RECERCA DE FEINA fa 2 mesos Fundació Mercè Fontanilles Barcelona - Barcelonès - 08018 Barcelona

Experiència 3 anys. . Experiència en orientació laboral i en els camps detallats en l'oferta., Jornada parcial matí (28 hores - jornada setmanal), Salari mensual brut 1368

Responsable de l’atenció directa, ja sigui en l’espai d’autoús ja sigui en l’atenció individualitzada i grupal, a persones que tenen un objectiu professional definit i es troben en disposició de localitzar ofertes de feina afins al seu perfil professional i preparar la seva candidatura.

TREBALLADOR/A SOCIAL EVAMI fa 2 mesos Fundació Mercè Fontanilles Barcelona - Barcelonès - 08004 Barcelona

Experiència 12 mesos. Imprescindible titulació en treball social, formació complementària en l'àmbit d'infància en risc i famílies i 2 anys d'experiència en activitats similars. Disposar del certificat de delictes sexuals., Jornada completa, Salari mensual brut 2191

TREBALLADOR/A SOCIAL EN EQUIPS DE VALORACIÓ DEL MALTRACTAMENT INFANTIL . EVAMI COMARQUES DE BARCELONA És responsable de l’atenció i valoració immediata, des de la seva disciplina, dels casos d’urgència provinents de situacions de maltractament infantil, essent àgil i eficaç a l’hora d’intervenir i iniciar els processos de protecció a la infància, si s’escau, donant una resposta coordinada amb la xarxa de protecció a la infància, per cada situació concreta

EDUCADOR/A SOCIAL fa 3 mesos UTE 90Fundació Mercé Fontanilles-Fundació Resilis Barcelona - Vallès Occidental - 08290 Cerdanyola Del Vallès

Experiència 1 anys. 1 any, Jornada completa, Salari mensual brut des de '1600' fins a '1700'

Al servei d' Itineraris de Protecció Individualitzats (IPI) estem cercant educador/a per cobrir 1 plaça . Al nostre servei atenem a joves tutelats i ex-tutelats entre 16 i 21 anys en pisos assistits, amb l'objectiu de fomentar la seva autonomia social i personal.