Resultat de la cerca

Filtres

+ Veure més
+ Veure més
+ Veure més
+ Veure més
Nom d'empresa: GENERALITAT DE CATALUNYA
S'han trobat 521 resultats
Ordenat per: Visualització:
Prova específica d'accés als títols de la Generalitat de tècnic o tècnica superior en Maquinària Escènica, Luminotècnia i Sonorització per a les Arts Escèniques corresponents al curs 2024-2025 CIDO fa un dia Generalitat de Catalunya - Departament d'Educació Barcelona - Barcelonès - 8021 Barcelona

Jornada indiferent

Generalitat de Catalunya - Departament d'Educació. Prova específica d'accés als títols de la Generalitat de tècnic o tècnica superior en Maquinària Escènica, Luminotècnia i Sonorització per a les Arts Escèniques corresponents al curs 2024-2025. 2024-04-15. 2024-06-05. Pendent de termini

1 plaça de Tècnic superior 3 a l'Àrea de Geoprocés CIDO fa un dia Generalitat de Catalunya - Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) Barcelona - Barcelonès - 8038 Barcelona

Jornada indiferent

Generalitat de Catalunya - Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC). 1 plaça de Tècnic superior 3 a l'Àrea de Geoprocés. Concurs oposició o valoració de mèrits i prova. Laboral. 2024-04-02. Termini obert. A1 - Grau universitari (correspondència amb llicenciatures). Vegeu les bases. Nivell C1 de català / Nivell B1 d'anglès

1 plaça de Tècnic superior al SAIA Tarragona CIDO fa 2 dies Generalitat de Catalunya - Departament de Drets Socials Barcelona - Barcelonès - 8019 Barcelona

Jornada indiferent

Generalitat de Catalunya - Departament de Drets Socials. 1 plaça de Tècnic superior al SAIA Tarragona. Concurs o valoració de mèrits. Funcionari interí. 2024-03-11. Segons els requisits de participació, té prioritat el personal funcionari de la Generalitat de Catalunya i, excepcionalment, qualsevol persona que tingui la titulació requerida. Termini obert. A1 - Grau universitari (correspondència amb llicenciatures). Disposar de la titulació de Dret. Nivell C1 de català. Segons els requisits de participació, té prioritat el personal funcionari de la Generalitat de Catalunya i, excepcionalment, qualsevol persona que tingui la titulació requerida

1 plaça de Tècnic de gestió a la Intervenció Delegada de la Secretaria General CIDO fa 2 dies Generalitat de Catalunya - Departament de Drets Socials Barcelona - Barcelonès - 8019 Barcelona

Jornada indiferent

Generalitat de Catalunya - Departament de Drets Socials. 1 plaça de Tècnic de gestió a la Intervenció Delegada de la Secretaria General. Concurs o valoració de mèrits. Funcionari interí. 2024-03-11. Termini obert. A2 - Grau universitari (correspondència amb diplomatures). Disposar de la titulació que dona accés al cos esmentat. Nivell C1 de català. Segons els requisits de participació, té prioritat el personal funcionari de la Generalitat de Catalunya i, excepcionalment, qualsevol persona que tingui la titulació requerida

1 plaça d'Administratiu al CAD Tarragona CIDO fa 2 dies Generalitat de Catalunya - Departament de Drets Socials Barcelona - Barcelonès - 8019 Barcelona

Jornada indiferent

Generalitat de Catalunya - Departament de Drets Socials. 1 plaça d'Administratiu al CAD Tarragona. Concurs o valoració de mèrits. Funcionari interí. 2024-03-03. Termini obert. C1 - Batxillerat, FP 2n grau, cicles formatius grau superior. Disposar de la titulació que dona accés al cos esmentat. Nivell C1 de català. Segons els requisits de participació, té prioritat el personal funcionari de la Generalitat de Catalunya i, excepcionalment, qualsevol persona que tingui la titulació requerida

1 plaça de Diplomat arquitecte tècnic als Serveis Territorials a Tarragona CIDO fa 2 dies Generalitat de Catalunya - Departament de Justícia, Drets i Memòria Barcelona - Barcelonès - 8038 Barcelona

Jornada indiferent

Generalitat de Catalunya - Departament de Justícia, Drets i Memòria. 1 plaça de Diplomat arquitecte tècnic als Serveis Territorials a Tarragona. Concurs o valoració de mèrits. Funcionari interí. 2024-03-11. Termini obert. A2 - Grau universitari (correspondència amb diplomatures). Estar en possessió de la titulació universitària oficial d'arquitectura tècnica o aquella que habiliti per a l'exercici de la professió reglada d'arquitecte tècnic. Nivell C1 de català. Segons els requisits de participació, té prioritat el personal funcionari de la Generalitat de Catalunya i, excepcionalment, qualsevol persona que tingui la titulació requerida

1 plaça d'Auxiliar administratiu al Gabinet Jurídic CIDO fa 2 dies Generalitat de Catalunya - Departament de la Presidència Barcelona - Barcelonès - 8002 Barcelona

Jornada indiferent

Generalitat de Catalunya - Departament de la Presidència. 1 plaça d'Auxiliar administratiu al Gabinet Jurídic . Concurs o valoració de mèrits. Funcionari interí. 2024-03-11. Termini obert. C2 - ESO, graduat escolar, FP 1r grau, cicles formatius grau mitjà. Disposar de la titulació necessària per accedir al cos auxiliar administratiu d'administració general de la Generalitat de Catalunya. Nivell C1 de català. Segons els requisits de participació, té prioritat el personal funcionari de la Generalitat de Catalunya i, excepcionalment, qualsevol persona que tingui la titulació requerida

3 places de Tècnic especialista-operador de control al Centre de Control de Túnels Generalitat de Catalunya (Vic) CIDO fa 2 dies Generalitat de Catalunya - Departament de Territori Barcelona - Barcelonès - 8029 Barcelona

Jornada indiferent

Generalitat de Catalunya - Departament de Territori. 3 places de Tècnic especialista-operador de control al Centre de Control de Túnels Generalitat de Catalunya (Vic). Concurs o valoració de mèrits. Laboral temporal. 2024-03-11. Termini obert. C1 - Batxillerat, FP 2n grau, cicles formatius grau superior. Batxillerat, títol de tècnic superior corresponent a cicles formatius de grau superior, títol de tècnic especialista corresponent a formació professional de 2on grau o equivalent. Nivell B2 de català. Segons els requisits de participació, té prioritat el personal laboral fix de la Generalitat de Catalunya i, excepcionalment, qualsevol persona que tingui la titulació requerida

1 plaça de Tècnic superior a la Direcció General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura CIDO fa 2 dies Generalitat de Catalunya - Departament de Territori Barcelona - Barcelonès - 8029 Barcelona

Jornada indiferent

Generalitat de Catalunya - Departament de Territori. 1 plaça de Tècnic superior a la Direcció General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura. Concurs o valoració de mèrits. Funcionari interí. 2024-03-11. Termini obert. A1 - Grau universitari (correspondència amb llicenciatures). Disposar de la llicenciatura i grau en Dret. Nivell C1 de català. 1. Segons els requisits de participació, té prioritat el personal funcionari de la Generalitat de Catalunya, persona amb la condició legal de discapacitat i, excepcionalment, qualsevol persona que tingui la titulació requerida

1 plaça de Personal Mèdic Especialista en Medicina Nuclear a l'Àrea de Medicina Nuclear a la Direcció Clínica Territorial de Diagnòstic per la Imatge i Medicina Nuclear de l'IDI a Girona CIDO fa 2 dies Generalitat de Catalunya - Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) Barcelona - Barcelonès - 8023 Barcelona

Jornada indiferent

Generalitat de Catalunya - Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI). 1 plaça de Personal Mèdic Especialista en Medicina Nuclear a l'Àrea de Medicina Nuclear a la Direcció Clínica Territorial de Diagnòstic per la Imatge i Medicina Nuclear de l'IDI a Girona. Laboral temporal. 2024-03-15. Termini obert. A1 - Grau universitari (correspondència amb llicenciatures). Titulació de llicenciada/t o graduada/t en Medicina. Títol d'especialista en Medicina Nuclear via MIR. Nivell C de català

1 plaça de Coordinador de la xarxa de personal tècnic en reg CIDO fa 2 dies Generalitat de Catalunya - Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) Barcelona - Vallès Oriental - 8140 Caldes De Montbui

Jornada indiferent

Generalitat de Catalunya - Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA). 1 plaça de Coordinador de la xarxa de personal tècnic en reg. Concurs o valoració de mèrits. Laboral. 2024-03-14. Termini obert. A1 - Grau universitari (correspondència amb llicenciatures). Grau universitari preferiblement relacionat amb les ciències de la vida (Biologia, Enginyeria de Ciències Agronòmiques, Agrària i Alimentaria, Ciències Ambientals). Permís de conduir B

1 plaça de Researcher in feed technology for monogastric nutrition for the Animal Nutrition Program CIDO fa 2 dies Generalitat de Catalunya - Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) Barcelona - Vallès Oriental - 8140 Caldes De Montbui

Jornada indiferent

Generalitat de Catalunya - Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA). 1 plaça de Researcher in feed technology for monogastric nutrition for the Animal Nutrition Program. Concurs o valoració de mèrits. Laboral. 2024-03-29. Termini obert. A1 - Grau universitari (correspondència amb llicenciatures). Doctorat científic amb formació en Nutrició Monogàstrica o camps relacionats. Domini de l'anglès

1 plaça de Tècnic de gestió fotògraf de col·leccions al Registre d'Obres d'Art i Gestió de Col·leccions CIDO fa 2 dies Generalitat de Catalunya - Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) Barcelona - Barcelonès - 8038 Barcelona

Jornada indiferent

Generalitat de Catalunya - Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC). 1 plaça de Tècnic de gestió fotògraf de col·leccions al Registre d'Obres d'Art i Gestió de Col·leccions. Concurs o valoració de mèrits. Laboral temporal. 2024-03-11. Termini obert. A2 - Grau universitari (correspondència amb diplomatures). Disposar de la titulació universitària de grau mitjà o equivalent. Nivell C1 de català. Segons els requisits de participación, té prioritat el personal amb vincle preexistent amb l'Administració de la Generalitat de Catalunya, de l'Ajuntament de Barcelona, de l'Administració General de l'Estat: funcionari de carrera, estatutari o laboral fix i, excepcionalment, qualsevol persona que tingui la titulació requerida

1 plaça d'Auxiliar administratiu als Serveis Territorials a Barcelona CIDO fa 2 dies Generalitat de Catalunya - Departament d'Empresa i Treball Barcelona - Barcelonès - 8008 Barcelona

Jornada indiferent

Generalitat de Catalunya - Departament d'Empresa i Treball. 1 plaça d'Auxiliar administratiu als Serveis Territorials a Barcelona. Concurs o valoració de mèrits. Funcionari interí. 2024-03-11. Termini obert. C2 - ESO, graduat escolar, FP 1r grau, cicles formatius grau mitjà. Estar en possessió de la titulació que dona accés al cos auxiliar d'administració general de la Generalitat de Catalunya. Nivell C1 de català. Segons els requisits de participació, té prioritat el personal funcionari de la Generalitat de Catalunya i, excepcionalment, qualsevol persona que tingui la titulació requerida

1 plaça de Tècnic de gestió als Serveis Territorials CIDO fa 2 dies Generalitat de Catalunya - Departament d'Igualtat i Feminismes Barcelona - Barcelonès - 8002 Barcelona

Jornada indiferent

Generalitat de Catalunya - Departament d'Igualtat i Feminismes. 1 plaça de Tècnic de gestió als Serveis Territorials. Concurs o valoració de mèrits. Funcionari interí. 2024-03-11. Termini obert. A2 - Grau universitari (correspondència amb diplomatures). Estar en possessió de la titulació requerida per accedir al cos de gestió d'administració general de la Generalitat de Catalunya. Nivell C1 de català. Segons els requisits de participació, té prioritat el personal funcionari de la Generalitat de Catalunya i, excepcionalment, qualsevol persona que tingui la titulació requerida

1 plaça d'Auxiliar administratiu a l'Escola La Sèquia (Manresa) CIDO fa 2 dies Generalitat de Catalunya - Departament d'Educació Barcelona - Barcelonès - 8021 Barcelona

Jornada indiferent

Generalitat de Catalunya - Departament d'Educació. 1 plaça d'Auxiliar administratiu a l'Escola La Sèquia (Manresa) . Concurs o valoració de mèrits. Funcionari interí. 2024-03-11. Termini obert. C2 - ESO, graduat escolar, FP 1r grau, cicles formatius grau mitjà. Titulació per accedir al cos Auxiliar d'administració de la Generalitat de Catalunya. Nivell C1 de català. Segons els requisits de participació, té prioritat el personal funcionari de la Generalitat de Catalunya i, excepcionalment, qualsevol persona que tingui la titulació requerida

1 plaça d'Auxiliar administratiu adscrit a la Unitat Gràfica CIDO fa 2 dies Generalitat de Catalunya - Biblioteca de Catalunya Barcelona - Barcelonès - 8001 Barcelona

Jornada indiferent

Generalitat de Catalunya - Biblioteca de Catalunya. 1 plaça d'Auxiliar administratiu adscrit a la Unitat Gràfica . Concurs o valoració de mèrits. Funcionari interí. 2024-03-01. Termini obert. C2 - ESO, graduat escolar, FP 1r grau, cicles formatius grau mitjà. Estar en possessió de la titulació necessària per accedir al cos auxiliar d'administració (subgrup C2) de la Generalitat de Catalunya. Nivell C1 de català. Segons els requisits de participació, té prioritat el personal funcionari de la Generalitat de Catalunya i, excepcionalment, qualsevol persona que tingui la titulació requerida

1 plaça d'Auxiliar administratiu a la Direcció General de la Policia (Granollers) CIDO fa 2 dies Generalitat de Catalunya - Departament d'Interior Barcelona - Barcelonès - 8009 Barcelona

Jornada indiferent

Generalitat de Catalunya - Departament d'Interior. 1 plaça d'Auxiliar administratiu a la Direcció General de la Policia (Granollers). Concurs o valoració de mèrits. Funcionari interí. 2024-03-11. Termini obert. C2 - ESO, graduat escolar, FP 1r grau, cicles formatius grau mitjà. Estar en possessió del títol de graduat escolar, educació secundària obligatòria o equivalent. Nivell C1 de català. Segons els requisits de participació, té prioritat el personal funcionari de la Generalitat de Catalunya i, excepcionalment, qualsevol persona que tingui la titulació requerida

1 plaça de Tècnic documentalista CIDO fa 2 dies Generalitat de Catalunya - Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya Barcelona - Barcelonès - 8005 Barcelona

Jornada indiferent

Generalitat de Catalunya - Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya . 1 plaça de Tècnic documentalista. Concurs o valoració de mèrits. Laboral temporal. 2024-03-08. Termini obert. A1 - Grau universitari (correspondència amb llicenciatures). Titulació universitària de llicenciatura, grau o equivalent, o capacitació provada amb relació al lloc de treball. Nivell C1 de català

1 plaça d'Administratiu al Gabinet Tècnic - Servei de Formació i Gestió del Coneixement Especialitzat CIDO fa 2 dies Generalitat de Catalunya - Departament de Drets Socials Barcelona - Barcelonès - 8019 Barcelona

Jornada indiferent

Generalitat de Catalunya - Departament de Drets Socials. 1 plaça d'Administratiu al Gabinet Tècnic - Servei de Formació i Gestió del Coneixement Especialitzat . Concurs o valoració de mèrits. Funcionari interí. 2024-03-11. Termini obert. C1 - Batxillerat, FP 2n grau, cicles formatius grau superior. Disposar de la titulació que dona accés al cos esmentat. Nivell C1 de català. Segons els requisits de participació, té prioritat el personal funcionari de la Generalitat de Catalunya i, excepcionalment, qualsevol persona que tingui la titulació requerida