Resultat de la cerca

Filtres

+ Veure més
Nom d'empresa: Generalitat de Catalunya - Banc de Sang i Teixits (BST)
S'han trobat 14 resultats
Ordenat per: Visualització:
1 plaça de Postdoctoral - Projecte EPIFIN CIDO fa 24 dies Generalitat de Catalunya - Banc de Sang i Teixits (BST) Barcelona - Barcelonès - 8005 Barcelona

Jornada indiferent

Generalitat de Catalunya - Banc de Sang i Teixits (BST). 1 plaça de Postdoctoral - Projecte EPIFIN. Concurs oposició o valoració de mèrits i prova. Laboral temporal. 2023-12-11. Termini obert. A1 - Grau universitari (correspondència amb llicenciatures). Estudis de grau i post grau en Ciències de la Salut (màster en el cas de no ser metge) i doctorat

1 plaça d'Administratiu de facturació i clients CIDO fa un mes Generalitat de Catalunya - Banc de Sang i Teixits (BST) Barcelona - Barcelonès - 8005 Barcelona

Jornada indiferent

Generalitat de Catalunya - Banc de Sang i Teixits (BST). 1 plaça d'Administratiu de facturació i clients. Concurs o valoració de mèrits. Laboral. 2023-12-07. Termini obert. C1 - Batxillerat, FP 2n grau, cicles formatius grau superior. Cicle Formatiu de grau superior en administració i finances, documentació sanitària o formació equivalent com per exemple podria ser un batxillerat

1 plaça de Tècnic administració de Personal CIDO fa 5 mesos Generalitat de Catalunya - Banc de Sang i Teixits (BST) Barcelona - Barcelonès - 8005 Barcelona

Jornada indiferent

Generalitat de Catalunya - Banc de Sang i Teixits (BST). 1 plaça de Tècnic administració de Personal. Concurs oposició o valoració de mèrits i prova. Laboral temporal. Obert fins a trobar la persona candidata adequada. Pendent de termini. A2 - Grau universitari (correspondència amb diplomatures). Diplomatura o Grau en relacions laborals o ciències del treball o formació equivalent. Nivell C de català

1 plaça de Facultatiu especialista hematologia i hemoteràpia BST Manresa CIDO fa 5 mesos Generalitat de Catalunya - Banc de Sang i Teixits (BST) Barcelona - Barcelonès - 8005 Barcelona

Jornada indiferent

Generalitat de Catalunya - Banc de Sang i Teixits (BST). 1 plaça de Facultatiu especialista hematologia i hemoteràpia BST Manresa. Obert fins a trobar la persona candidata adequada. Pendent de termini. A1 - Grau universitari (correspondència amb llicenciatures). Medicina i Cirurgia amb especialitat d'hematologia i hemoteràpia

1 plaça de Facultatiu de Donació BST Lleida CIDO fa 7 mesos Generalitat de Catalunya - Banc de Sang i Teixits (BST) Barcelona - Barcelonès - 8005 Barcelona

Jornada indiferent

Generalitat de Catalunya - Banc de Sang i Teixits (BST). 1 plaça de Facultatiu de Donació BST Lleida. Obert fins a trobar la persona candidata adequada. Pendent de termini. A1 - Grau universitari (correspondència amb llicenciatures). Llicenciat en Medicina i Cirurgia

1 plaça de Tècnic d'Afers Regulatoris CIDO fa 9 mesos Generalitat de Catalunya - Banc de Sang i Teixits (BST) Barcelona - Barcelonès - 8005 Barcelona

Jornada indiferent

Generalitat de Catalunya - Banc de Sang i Teixits (BST). 1 plaça de Tècnic d'Afers Regulatoris. Obert fins a trobar la persona candidata adequada. Pendent de termini. A1 - Grau universitari (correspondència amb llicenciatures). Llicenciatura o grau en ciències de la salut (Medicina, Farmàcia, Biomedicina, Biologia) o formació similar/equivalent

1 plaça d'Infermer (Tarda) CIDO fa 9 mesos Generalitat de Catalunya - Banc de Sang i Teixits (BST) Barcelona - Barcelonès - 8005 Barcelona

Jornada indiferent

Generalitat de Catalunya - Banc de Sang i Teixits (BST). 1 plaça d'Infermer (Tarda). Obert fins a trobar la persona candidata adequada. Pendent de termini. A2 - Grau universitari (correspondència amb diplomatures). Grau o diplomatura en Infermeria

1 plaça d'Infermer (Corre Torn) CIDO fa 9 mesos Generalitat de Catalunya - Banc de Sang i Teixits (BST) Barcelona - Barcelonès - 8005 Barcelona

Jornada indiferent

Generalitat de Catalunya - Banc de Sang i Teixits (BST). 1 plaça d'Infermer (Corre Torn). Obert fins a trobar la persona candidata adequada. Pendent de termini. A2 - Grau universitari (correspondència amb diplomatures). Grau o diplomatura en Infermeria

1 plaça de Tècnic GS Gestió Projectes TIC CIDO fa 9 mesos Generalitat de Catalunya - Banc de Sang i Teixits (BST) Barcelona - Barcelonès - 8005 Barcelona

Jornada indiferent

Generalitat de Catalunya - Banc de Sang i Teixits (BST). 1 plaça de Tècnic GS Gestió Projectes TIC . Obert fins a trobar la persona candidata adequada. Pendent de termini. A - Grau universitari. Enginyeria Informàtica, Enginyeria de Telecomunicacions, Grau Empresa i tecnologia o formació equivalent

1 plaça de Facultatiu especialista en hematologia i hemoteràpia (Terrassa i Manresa) CIDO fa 9 mesos Generalitat de Catalunya - Banc de Sang i Teixits (BST) Barcelona - Barcelonès - 8005 Barcelona

Jornada indiferent

Generalitat de Catalunya - Banc de Sang i Teixits (BST). 1 plaça de Facultatiu especialista en hematologia i hemoteràpia (Terrassa i Manresa). Obert fins a trobar la persona candidata adequada. Pendent de termini. A1 - Grau universitari (correspondència amb llicenciatures). Medicina i cirurgia amb especialitat d'hematologia i hemoteràpia. Nivell C de català

1 plaça de Tècnic Superior Suport a la Recerca (Projecte VASCRAFT) CIDO fa un any Generalitat de Catalunya - Banc de Sang i Teixits (BST) Barcelona - Barcelonès - 8005 Barcelona

Jornada indiferent

Generalitat de Catalunya - Banc de Sang i Teixits (BST). 1 plaça de Tècnic Superior Suport a la Recerca (Projecte VASCRAFT). Obert fins a trobar la persona candidata adequada. Pendent de termini. A1 - Grau universitari (correspondència amb llicenciatures). Grau en ciències de la salut (Biologia)

1 plaça de Postdoctoral Senior CIDO fa 2 anys Generalitat de Catalunya - Banc de Sang i Teixits (BST) Barcelona - Barcelonès - 8005 Barcelona

Jornada indiferent

Generalitat de Catalunya - Banc de Sang i Teixits (BST). 1 plaça de Postdoctoral Senior. Concurs o valoració de mèrits. Obert fins a trobar la persona candidata adequada. Pendent de termini. A1 - Grau universitari (correspondència amb llicenciatures). Estudis de grau i postgrau en Ciències de la Salut (màster en el cas de no ser metge) i doctorat

1 plaça de Tècnic especialista en Programació de Sales Blanques CIDO fa 2 anys Generalitat de Catalunya - Banc de Sang i Teixits (BST) Barcelona - Barcelonès - 8005 Barcelona

Jornada indiferent

Generalitat de Catalunya - Banc de Sang i Teixits (BST). 1 plaça de Tècnic especialista en Programació de Sales Blanques. Concurs oposició o valoració de mèrits i prova. Laboral. Obert fins a trobar la persona candidata adequada. Pendent de termini. C1 - Batxillerat, FP 2n grau, cicles formatius grau superior. Cicle formatiu de grau superior o formació professional equivalent en l'àmbit del lloc de treball (CFGS en Electricitat o CFGS en Programació de la Producció)

1 plaça d'Infermer BST Bellvitge CIDO fa 3 anys Generalitat de Catalunya - Banc de Sang i Teixits (BST) Barcelona - Barcelonès - 8005 Barcelona

Jornada indiferent

Generalitat de Catalunya - Banc de Sang i Teixits (BST). 1 plaça d'Infermer BST Bellvitge. Obert fins a trobar la persona candidata adequada. Pendent de termini. A2 - Grau universitari (correspondència amb diplomatures). Grau o diplomatura en Infermeria