Resultat de la cerca

Filtres

+ Veure més
S'han trobat 4 resultats
Ordenat per: Visualització:
OPERARIA/O DE LIMPIEZA ZONA GIRONELLA fa 11 dies SERNET SERVEIS Barcelona - Berguedà - 08680 Gironella

Experiència 1 anys. Un año de experiencia en puesto similar, Jornada parcial tarda (20 hores - jornada setmanal), Salari mensual brut 661

Necesitamos una persona con experiencia para la limpieza de un instituto.

SUBALTERN / SUBALTERNA CENTRE EDUCATIU (BERGUEDÀ) fa 2 mesos GENERALITAT DE CATALUNYA Barcelona - Berguedà - 08680 Gironella

Experiència 6 mesos. En lloc similar., Jornada completa

Subaltern/a per substitució amb nomenament d'interinatge en centres educatius. Els requisits per ocupar aquest lloc són: titulació d’estudis primaris i coneixements de nivell intermedi de llengua catalana (B2). L’ocupació d’aquest lloc de treball requereix no haver estat condemnat/da per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexuals, així com per tràfic d’éssers humans, tal com disposa l’article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, modificada per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència.

5 places de Peó de brigada CIDO fa 2 anys Ajuntament de Gironella Barcelona - Berguedà - 8680 Gironella

Jornada indiferent

Ajuntament de Gironella. 5 places de Peó de brigada. Concurs o valoració de mèrits. Laboral. El termini s'obrirà l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC i serà de 10 dies hàbils. Pendent de termini. Agrupacions professionals. Estabilització de l'ocupació temporal. Llei 20/2021 / Jornada parcial

3 places d'Auxiliar de neteja d'edificis municipals CIDO fa 2 anys Ajuntament de Gironella Barcelona - Berguedà - 8680 Gironella

Jornada indiferent

Ajuntament de Gironella. 3 places d'Auxiliar de neteja d'edificis municipals. Concurs o valoració de mèrits. Laboral. El termini s'obrirà l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC i serà de 10 dies hàbils. Pendent de termini. Agrupacions professionals. Nivell A de català. Estabilització de l'ocupació temporal. Llei 20/2021