AUDIOPROTESISTA - CREDA (VALLÈS ORIENTAL)

2 Inscrits

Referència oferta:

FA06065481

Data publicació oferta:

15/05/2024

Llocs de treball:

1

GENERALITAT DE CATALUNYA

Veure totes les seves ofertes

Descripció de l'oferta

Audioprotesista per a substitució de curta durada (3 setmanes, aproximadament) del titular a un centre educatiu (CREDA) a la localitat de Granollers (Vallès Oriental). REQUISITS PER OCUPAR AQUEST LLOC: -Estar en possessió del títol de tècnic/a superior en Audioprotesista o tècnic/a especialista Audioprotètic. -nivell de suficiència de català (C1) o equivalent. Jornada: sencera 37h30m L’ocupació d’aquest lloc de treball requereix no haver estat condemnat/da per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexuals, així com per tràfic d’éssers humans, tal com disposa l’article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, modificada per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència.

BARCELONA - VALLÈS ORIENTAL - 08400 GRANOLLERS

Detall de les funcions del lloc de feina

Correspon al personal laboral de la categoria professional d’audioprotètic o audioprotètica, adscrit als serveis educatius, portar a terme les funcions següents: • Dur a terme la valoració de la capacitat auditiva dels alumnes amb diagnòstic mèdic de disminució auditiva, per tal de conèixer-ne el grau de pèrdua neurosensorial i/o conductiva crònica. • Prescriure i adaptar les pròtesis auditives.

Requisits

  • Experiència 1 mesos. Experiència com audioprotesista en àmbits educatius
  • Títol d'especialització professional
  • Tècnic superior en audioprotesis
  • Català (parlat c1 - d.funcional, escrit c1 - d.funcional)

Condicions del lloc de treball

  • Contracte laboral temporal (1 mesos)
  • Jornada completa
  • Salari mensual brut 2043