AUXILIAR MESURES DE SUPORT (TUTELES) - MANRESA

20 Inscrits

Referència oferta:

FA06067196

Data publicació oferta:

06/06/2024

Llocs de treball:

1

Fundació Germà Tomàs Canet

Veure totes les seves ofertes

Descripció de l'oferta

La Fundació Germà Tomàs Canet de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, és una entitat sense afany de lucre que té per missió acompanyar a persones en situació de vulnerabilitat i risc d'exclusió social a través de la gestió de programes i serveis per a la millora de la qualitat de vida i integració social. Actualment, està en cerca d'un/a Auxiliar de mesures de suport (tuteles) per a la seu Llar Sant Joan de Déu ubicada a Manresa.

BARCELONA - BAGES - 08241 MANRESA

Detall de les funcions del lloc de feina

En dependència de la Coordinació del centre, les seves responsabilitats són: Funcions en relació amb la persona atesa • Fer les visites periòdiques a la persona atesa, tant en situació estable com en cas de crisi. • Detectar necessitats en tots els àmbits de la seva vida, ja siguin mancances personals com del seu entorn (inventari de roba, supervisió dels habitatges...). • Fer el seguiment i la detecció, en els casos que sigui necessari, de l’administració correcta de la medicació. • Donar suport emocional i orientació a la persona atesa per procurar els suports humans, personals, afectius i relacionals que necessita. • Acompanyar-la als serveis mèdics. • Acompanyar la persona atesa a les revisions del grau de discapacitat a què s’hagi de sotmetre (revisions de grau als serveis d’equip de valoració i orientació i a l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques, valoració de dependència, etc.). • Acompanyar-la als tràmits judicials quan sigui necessari. • Acompanyar-la les activitats de grup programades per l’entitat. • Acompanyar-la, si escau, a les urgències hospitalàries, valorant la situació i determinant com actuar en horari laboral. • Trametre les sol·licituds d’ajudes tècniques, recursos materials, proves mèdiques i quirúrgiques que la persona atesa necessiti. • Tramitar la documentació personal de la persona atesa (DNI, renovacions, targetes de transport, Seguretat Social, targeta sanitària, etc.). • Comprar objectes per a ús personal, menjar, roba i altres per al suport i l’orientació de la persona atesa. • Gestionar i justificar les despeses fetes en la seva tasca. • Registrar les actuacions fetes per a la persona atesa després de cada visita o intervenció. • Vetllar perquè es respectin els costums relacionals i la diversitat cultural de les persones ateses. • Si s’escau, fer els trasllats de la persona atesa (canvis de centre, ingrés de residència...) amb el referent de tutela-mesures de suport Funcions en relació amb la família • Acompanyar la persona a les visites familiars quan sigui necessari. Funcions en relació amb el referent de tutela/l’equip/l’entitat • Informar el referent de tutela-mesures de suport i el centre on estigui ingressada la persona atesa per millorar l’atenció i transmetre-li la informació mèdica general. • Coordinar-se periòdicament amb el referent de tutela-mesures de suport • Col·laborar per elaborar, actualitzar i fer el seguiment del programa d’atenció individualitzat de la persona atesa valorant-ne les necessitats, les eleccions i preferències. • Participar en les reunions periòdiques de l’equip i l’entitat. • Elaborar coordinadament el calendari d’actuacions i visites amb el referent de tutela-mesures de suport • Assistir i participar, si escau, en els espais de supervisió. Funcions en relació amb la comunitat i/o l’entorn • Promoure la dinamització, la coordinació, el contacte i la gestió dels diversos suports naturals, de l’entorn comunitari i dels serveis especialitzats en els diversos àmbits (salut, serveis socials, etc.). • Sensibilitzar i informar la comunitat sobre el servei de mesures de suport (funcions i competències). La Fundació Germà Tomàs Canet és una organització compromesa amb la igualtat d’oportunitats i la no discriminació per raons de gènere, edat, estat civil, origen ètnic, religió o orientació sexual. La Fundació respecta i desenvolupa un entorn laboral que promou la diversitat i la inclusió de les persones amb discapacitat.

Requisits

 • Experiència 1 anys. Titulació: cfgs integració social experiència: -experiència prèvia en l’àmbit de la discapacitat, preferentment en salut mental -experiència prèvia en entitats tutelars competències: -empatia i control emocional -adaptació als canvis i flexibilitat -creativitat i iniciativa -capacitat de treball en equip i de gestió del temps -capacitat d’observació i d’escolta -saber posar límits -tenir tolerància a la pressió i a la frustració -capacitat de mediació en els conflictes altres: imprescindible carnet de conduir tipus b
 • Diplomatura o enginyeria tècnica
 • Integració social
 • Català (parlat c1 - d.funcional, escrit c1 - d.funcional)
 • Espanyol (parlat b2 - avançat, escrit b2 - avançat)
 • Competències / coneixements: creativitat i iniciativa (nivell: alt) : adaptació als canvis (nivell: alt) : treball en equip (nivell: alt) : habilitats comunicatives (nivell: alt) : saber posar límits (nivell: alt) : tolerància a la frustració (nivell: alt) : gestió de les crisis i conflictes (nivell: alt) :
 • Disponibilitat per viatjar
 • Permisos de conduir: b

Condicions del lloc de treball

 • Contracte laboral indefinit
 • Jornada parcial (30 hores - jornada setmanal)
 • Altres beneficis: condicions laborals: lloc de treball: seu llar sant joan de déu a manresa amb desplaçaments pel territori jornada: parcial 30h/setmana tipus de contracte: indefinit horari: dilluns a divendres de 8 a 14h rang salarial: 15.000€ - 17.000€/bruts anuals (12 pagues) incorporació: immediata