AUDIOPROTESISTA - CREDA (VALLÈS ORIENTAL)

2 Inscritos

Referencia oferta:

FA06065481

Fecha publicación oferta:

15/05/2024

Puestos de trabajo:

1

GENERALITAT DE CATALUNYA

Ver todas sus ofertas

Descripción de la oferta

Audioprotesista per a substitució de curta durada (3 setmanes, aproximadament) del titular a un centre educatiu (CREDA) a la localitat de Granollers (Vallès Oriental). REQUISITS PER OCUPAR AQUEST LLOC: -Estar en possessió del títol de tècnic/a superior en Audioprotesista o tècnic/a especialista Audioprotètic. -nivell de suficiència de català (C1) o equivalent. Jornada: sencera 37h30m L’ocupació d’aquest lloc de treball requereix no haver estat condemnat/da per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexuals, així com per tràfic d’éssers humans, tal com disposa l’article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, modificada per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència.

BARCELONA - VALLÈS ORIENTAL - 08400 GRANOLLERS

Detalle de las funciones del puesto de trabajo

Correspon al personal laboral de la categoria professional d’audioprotètic o audioprotètica, adscrit als serveis educatius, portar a terme les funcions següents: • Dur a terme la valoració de la capacitat auditiva dels alumnes amb diagnòstic mèdic de disminució auditiva, per tal de conèixer-ne el grau de pèrdua neurosensorial i/o conductiva crònica. • Prescriure i adaptar les pròtesis auditives.

Requisitos

  • Experiencia 1 meses. Experiència com audioprotesista en àmbits educatius
  • Título de especialización profesional
  • Tècnic superior en audioprotesis
  • Catalán (hablado c1 - d.funcional, escrito c1 - d.funcional)

Condiciones del puesto de trabajo

  • Contrato laboral temporal (1 meses)
  • Jornada completa
  • Salario mensual bruto 2043