REFERENT MESURES DE SUPORT (TUTELES) - SUPLÈNCIA MATERNITAT - SEU LLEIDA

20 Inscritos

Referencia oferta:

FA06066792

Fecha publicación oferta:

31/05/2024

Puestos de trabajo:

1

Fundació Germà Tomàs Canet

Ver todas sus ofertas

Descripción de la oferta

La Fundació Germà Tomàs Canet, de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, és una entitat sense afany de lucre amb la missió d'acompanyar a persones en situació de vulnerabilitat i risc d'exclusió social a través de la gestió de programes i serveis per a la millora de la qualitat de vida i integració social. Actualment, està en recerca d'un/a Referent de mesures de suport a la seu de Lleida, que vetlli per a la correcta atenció de la persona protegida, que promoguin la seva autonomia personal, el seu desenvolupament integral i la recuperació de la seva capacitat i la seva integració, incorporació i participació plena en tots els àmbits de la vida social; sempre d’acord amb els valors i respectant la forma de treballar de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu. El motiu de la contractació és la cobertura de baixa per risc d'embaràs, maternitat i altres possibles permisos.

LLEIDA - SEGRIÀ - 25001 LLEIDA

Detalle de las funciones del puesto de trabajo

En dependència de la coordinació del programa, les seves funcions principals son: Responsabilitats: Funcions en relació amb la persona atesa • Fer la valoració inicial i continuada de la persona • Fer l’acollida de la persona atesa, informar-la i orientar-la sobre el Servei de mesures de suport. • Detectar necessitats personals en tots els àmbits i buscar estratègies i alternatives per mantenir i millorar la qualitat de vida de la persona atesa. • Fomentar el vincle entre la persona atesa i l’auxiliar de mesures de suport. • Elaborar, actualitzar i fer el seguiment del Pla d’atenció individual, conjuntament amb l’equip interdisciplinari, valorant les necessitats, eleccions i preferències de la persona atesa • Donar suport i acompanyament de la persona atesa en els diferents processos de dol (mort, pèrdua de capacitats, habitatge...). • Establir, conjuntament amb l’àrea econòmica, el pressupost econòmic i prioritzar-ne les despeses així com el seguiment i el control. • Fer els informes pertinents. • Fer les visites periòdiques a la persona atesa. • Valorar les autoritzacions per a les diferents activitats que realitzen les persones ateses. • Fer els acompanyaments de la persona atesa en aquelles situacions que ho requereixin (activitats, visites mèdiques, canvis de centres...). • Fer l’estudi social inicial dels mòduls de les subvencions i facilitar la informació per actualitzar-los. • Treballar amb l’objectiu d’establir vincles entre la persona atesa i el/la referent. Funcions en relació amb la família • Informar la família sobre les funcions del referent i de l’entitat tutelar. • Valorar les relacions familiars i/o dels referents col·laboradors i potenciar-ne les relacions beneficioses. • Mantenir reunions periòdiques, si escau, amb aquelles famílies que tenen relació amb la persona atesa. • Informar la família o l’entorn més proper, si escau, dels canvis en la situació personal de la persona atesa. Funcions en relació amb la comunitat i/o l’entorn • Cercar, coordinar i gestionar els diversos suports de l’entorn comunitari i dels serveis especialitzats en els diversos àmbits (salut, laboral o ocupacional, lleure, serveis socials, serveis externs, habitatge, altres entitats tutelars i voluntariat...). • Fomentar la integració en la comunitat de la persona atesa. • Sensibilitzar i informar la comunitat sobre el servei de atesa (funcions, competències). La Fundació Germà Tomàs Canet és una organització compromesa amb la igualtat d’oportunitats i la no discriminació per raons de gènere, edat, estat civil, origen ètnic, religió o orientació sexual. La Fundació respecta i desenvolupa un entorn laboral que promou la diversitat i la inclusió de les persones amb discapacitat.

Requisitos

 • Experiencia 1 años. Titulació: grau universitari en treball social i/o educació social experiència: -experiència prèvia en l’àmbit de la discapacitat, preferentment en salut mental -experiència prèvia en entitats tutelars competències: -capacitat d’organització, planificació, coordinació -gestió de les crisis i conflictes. -iniciativa, flexibilitat, empatia i maduresa emocional -assertivitat, capacitat d’escolta i resolució de conflictes -saber donar resposta immediata en situacions imprevistes -tolerància a la frustració i adaptabilitat als canvis. -treballa en equip altres: -imprescindible carnet de conduir tipus b així com conduir habitualment -estar col.legiat/da -certificat dardo
 • Título de grado
 • Treball social/educació social
 • Catalán (hablado c1 - d.funcional, escrito c1 - d.funcional)
 • Español (hablado c1 - d.funcional, escrito c1 - d.funcional)
 • Competencias / conocimientos: tolerància a la frustració, adaptabilitat al canvi (nivell: alt) : capacitat de resposta immediata (nivell: alt) : orientació a l'usuari i assertivitat (nivell: alt) : capacitat d'organització i planificació (nivell: alt) : gestió de les crisis i conflictes (nivell: alt) : treball en equip (nivell: alt) : maduresa emocional: autoconeixement i autocontrol (nivell: alt) : iniciativa, flexibilitat,empatia (nivell: alt) :
 • Disponibilidad para viajar
 • Permisos de conducir: b

Condiciones del puesto de trabajo

 • Contrato laboral temporal (12 meses)
 • Jornada completa
 • Otros beneficios: condicions laborals - lloc de treball: seu lleida amb desplaçaments pel territori - tipus contracte: cobertura de baixa per risc d'embaràs, període maternitat, lactància i altres possibles permisos ( de 6 a 12 mesos) - jornada: 38,5h/setmanals - horari: dilluns i dimecres de 8 a 18h, dimarts de 8 a 15:00h, dijous de 8 a 14:30h i divendres de 8 a 14h. - rang salarial: 23.000 a 25.000€/bruts anuals (12 pagues) - incorporació: immediata