SUPERVISOR/A D´EQUIP DE NETEJA: 7370

5 Inscrits

Oferta persones amb discapacitat

Referència oferta:

0920237370

Data publicació oferta:

20/03/2023

Data de tancament:

04/05/2023

Llocs de treball:

1

Oficina de Treball del SOC

Veure totes les seves ofertes

Descripció de l'oferta

Centre especial de treball del Pla de l´Estany necessita incorporar un/a SUPERVISOR/A D´EQUIP DE NETEJA constituït per persones amb discapacitat. REQUISITS DE LES PERSONES CANDIDATES: 1.- Estar inscrit/a, ABANS D´APUNTAR-SE A L´OFERTA, com a demandant de feina a l´oficina de treball de Girona (es descartarà automàticament tota candidatura que no compleixi aquest requisit). 2.- Haver acreditat davant de les oficines de treball del Servei d´Ocupació de Catalunya (SOC) que es té reconeguda la condició de persona discapacitada. SI NO HO HAS FET, TRUCA AL TELÈFON GRATUÏT DEL SOC, el 900-800-046, en horari de dilluns a divendres de 8 a 14 hores, i t´explicaran com fer-ho. 3.- Tenir permís de conduir B vigent. 4.- Aportar experiència en neteja i en lideratge d´equips de treball. CONDICIONS LABORALS OFERIDES: Municipi de situació del lloc de treball: BANYOLES. Tipus de contracte: laboral temporal de 6 mesos a jornada completa Horari: de dillunsa divendres de 8 a 15 hores i alguna tarda. Sou mensual: 1300 €

GIRONA - PLA DE L'ESTANY - 17820 BANYOLES

Detall de les funcions del lloc de feina

- Supervisar les tasques de neteja realitzades pels peons. - Conduir els vehicles transportant el material necessari i altra maquinària específica per a la realització de les tasques encomanades. - Realitzar tasques bàsiques de neteja. - Fer servir les eines manuals i mecàniques requerides pel desenvolupament dels treballs encomanats. - Tenir cura de l'adequada utilització i emmagatzematge del material. - Informar el seu superior de l'estat d'execució de les tasques encomanades, de la previsió del termini per a la seva finalització i dels materials necessaris. - Participar en les reunions d'equip i espais de coordinació en els que estigui designat/da, aportant la informació i coneixement necessaris d'acord a la seva capacitat. - Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures establertes per la Corporació i complir la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat en relació a les mateixes, que subsistirà fins i tot una vegada acabada la seva relació laboral / funcionarial amb la Corporació. - Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els equips relacionats amb la seva activitat, d'acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals. - Qualsevol altra funció de naturalesa similar que li sigui atribuïda.condic

Requisits

  • Experiència 24 mesos. Personal de neteja o netejadors, en general
  • Permisos de conduir: b

Condicions del lloc de treball

  • Contracte laboral temporal (6 mesos)
  • Jornada completa
  • Salari mensual brut 1300