ORIENTADOR/ ORIENTADORA LABORAL PROGRAMA INCORPORA JOVE

110 Inscrits

Referència oferta:

FA06033883

Data publicació oferta:

24/01/2023

Data de tancament:

11/04/2023

Llocs de treball:

1

Fundació Mercè Fontanilles

Veure totes les seves ofertes

Descripció de l'oferta

Elaboració i seguiment dels itineraris d’orientació laboral de les persones vinculades al servei, realitzant actuacions específiques de millora competencial i tècniques de recerca de feina d’acord amb les directrius establertes en la metodologia de l’entitat i les especificitats del programa/ servei d’adscripció, així com les situacions individuals de les persones usuàries per garantir la seva millora competencial i posterior inserció laboral. Atenció integral de les persones usuàries tenint en compte tot el seu entorn i les característiques del perfil de persones privades de llibertat.

BARCELONA - BARCELONÈS - 08004 BARCELONA

Detall de les funcions del lloc de feina

Preveure, dissenyar i implantar estratègies per la captació de persones usuàries a vincular al servei, segons les places establertes, si s’escau. Elaborar la diagnosis d’ocupabilitat de les persones vinculades al servei, verificant el compliment de requisits per formar part del servei. Dissenyar, amb la participació activa de cada persona, un itinerari formatiu individual. Realitzar el seguiment individual de l’itinerari individual de cada persona, fent servir les eines d’acció tutorial. Realitzar accions d’orientació i assessorament amb els/les participants. Participar en l’avaluació de l’assoliment competencial de les persones participants. Dissenyar el dossier de les activitats de millora competencial sobre competències bàsiques i competències transversals. Impartir sessions individuals i grupals de millora competencial i de recerca de feina Realitzar la coordinació sobre el desenvolupament de les persones amb els/les tècnics/ques dels recursos i serveis derivadors, tot garantint una integració de la intervenció Elaboració de cens i estudis de mercat per detectar oportunitats laborals vinculades al perfil competencial de les persones ateses en els serveis de l’entitat.

Requisits

  • Experiència 2 anys. Requisits que la persona contractada com a tècnica d'acompanyament en la inserció haurà de complir: a) estar en possessió d'una titulació mínima de diplomatura o grau, preferentment en psicologia, pedagogia o psicopedagogia. En el cas que no es disposi d'aquestes titulacions universitàries específiques, cal tenir formació en l'àmbit de l'orientació i inserció professional. b) tenir experiència prèvia de 2 anys com a mínim en el camp de l'orientació i inserció laboral. c) tenir experiència en atenció a persones privades de llibertat i coneixement del sistema penitenciari.
  • Títol de grau
  • Pedagogia, psicologia, educació social , treball social
  • Català (parlat c1 - d.funcional, escrit c1 - d.funcional)
  • Competències / coneixements: graus en ciències socials: psicologia, pedagogia, treball social, etc. valorable: formació específica en itineraris d'orientació laboral.

Condicions del lloc de treball

  • Contracte laboral temporal (7 mesos)
  • Jornada completa
  • Salari mensual brut des de '1474' fins a '1644'
  • Altres beneficis: la retribució mensual és per 14 pagues