INTEGRADOR/A SOCIAL PROGRAMA BOSSA D'HABITATGE PER A JOVES

268 Inscrits

Referència oferta:

FA06037194

Data publicació oferta:

08/03/2023

Llocs de treball:

1

Fundació Mercè Fontanilles

Veure totes les seves ofertes

Descripció de l'oferta

Atenció socioresidencial a joves en situació de vulnerabilitat

BARCELONA - BARCELONÈS - 08004 BARCELONA

Detall de les funcions del lloc de feina

REFERENT ALS I A LES JOVES: - Recollir informació general dels i les joves. - Informar del funcionament del servei als i les joves. - Observar la conducta i incidir sobre els hàbits dels i les joves . - Atendre les necessitats i demandes dels i les joves segons la seva personalitat durant la seva estada al servei. - Realitzar les tutories i orientacions individuals. - Motivar per la realització de les activitats que afavoreixin el seu desenvolupament maduratiu dels i les joves. - Fomentar la integració i convivència en l'habitatge - Intervenir en la solució de les situacions conflictives amb finalitat educativa. - Acompanyar els i les jove en aquells desplaçaments que facin necessària la seva presència. - Treballar les carències afectives a fi d’ajudar a adquirir un nou equilibri emocional. - Motivar per l’ús dels recursos interiors i exteriors i fer-ne el seguiment. - Fer complir tots els termes establerts en la normativa del projecte educatiu o de funcionament. - Oferir eines per a poder afavorir la inserció laboral REFERENT A L'EQUIP EDUCATIU - Crear i proposar nous recursos / metodologies d'intervenció en benefici dels i de les joves. - Mantenir reunions amb l’equip per tal d’establir criteris unificats d’actuació. - Prospecció d’empreses, i recursos d’inserció - Prospecció de cursos de formació ocupacional, així com de realitzar la coordinació amb els diferents agents implicats. - Entrevistes de seguiment, proposta de derivació a altres recursos, baixes del servei.

Requisits

  • Experiència 1 anys. Experiència professional: desitjable que tingui experiència en l’àmbit d’atenció als joves en situació de vulnerabilitat. En cas contrari, es suplirà amb formació en el lloc de treball i/o seguiment específic per part de la coordinació del recurs. Formació complementària: recomanable que tingui formació complementària específica en el camp de l'atenció a joves migrats sols. Amb coneixements d’informàtica. Idiomes: català i castellà. títol de fp grau superior integració social català (parlat c1 - d.funcional, escrit c1 - d.funcional)
  • Títol fp de grau superior
  • Integració social

Condicions del lloc de treball

  • Contracte laboral indefinit
  • Jornada completa
  • Altres beneficis: 18.787.10€ anuals bruts + complement de disponibilitat