ADMINISTRATIU/IVA DE RECURSOS ECONÒMICS

50 Inscrits

Referència oferta:

FA06048963

Data publicació oferta:

01/09/2023

Data de tancament:

30/11/2023

Llocs de treball:

1

ASSOCIACIÓ COORDINADORA SINERGIA SOCIAL

Veure totes les seves ofertes

Descripció de l'oferta

Té com a missió principal participar en la gestió eficient i eficaç dels recursos econòmics de l’entitat, contribuint a la viabilitat econòmica dels projectes, a la correcta imputació i comptabilització econòmica, al compliment de terminis i a l’establiment de criteris de millora de la viabilitat.

BARCELONA - BARCELONÈS - 08004 BARCELONA

Detall de les funcions del lloc de feina

Funcions a desenvolupar: Gestió comptable dels projectes i entitats: - Emissió de factures, imputació comptable i control de cobrament. - Elaboració dels pressupostos que se li assignin - Comptabilització i registre de costos - Emissió de pagaments bancaris - Seguiment de comptes bancaris i targetes vinculades - Detecció de desviacions de despesa i proposta de mesures correctores - Traçabilitat de la documentació vinculada a la gestió de caixa - Elaboració d’informes que se li encarreguin; control de costos, anàlisi de desviacions, propostes de millora, etc. - Participar en la gestió i tramitació d’impostos

Requisits

  • Experiència 2 anys.  formació bàsica; cicle formatiu de grau mig o superior en comptabilitat o similars.  formació complementària; en pla anual comptable i gestions fiscals.  experiència professional: 2 anys d’experiència en els àmbits descrits en l’oferta
  • Títol fp de grau mig
  • Administració i finances
  • Català (parlat c1 - d.funcional, escrit c1 - d.funcional)
  • Competències / coneixements:  competències/habilitats necessàries per al desenvolupament en el lloc de treball: o orientació als resultats; optimitzar els recursos i el temps en la realització de les tasques per a l’assoliment dels resultats o qualitat de la feina ben feta; cercar l’excel·lència i la millora contínua, desenvolupant les funcions encomanades de forma rigorosa o iniciativa; actitud proactiva i resolutiva, involucrant-se satisfactòriament en la seva feina o capacitat d’aportar valor afegit a la feina; incrementar la qualitat i productivitat de les tasques desenvolupades o capacitat de gestionar diferents càrregues de feina o orientació a compliment de terminis i resultats, cercant la millora contínua

Condicions del lloc de treball

  • Contracte laboral indefinit
  • Jornada completa
  • Salari mensual brut 1449
  • Altres beneficis: 1449 x 14 pagues