DOCENT-EDUCADOR/A PER A JOVES D'UN PFI I REFORÇ EDUCATIU

75 Inscrits

Referència oferta:

FA06050323

Data publicació oferta:

22/09/2023

Data de tancament:

24/10/2023

Llocs de treball:

1

Descripció de l'oferta

El docent-educador/a s’encarrega de portar a terme l’acció socioeducativa amb joves que es troben en alguna situació de dificultat social, cultural o personal per integrar-se en la vida comunitària. Genera contextos educatius, accions mediadores i formadores que promocionen la cultural i social per tal d’ampliar les perspectives laborals, socials, d’oci i de participació social de la persona.

BARCELONA - BARCELONÈS - 08030 BARCELONA

Detall de les funcions del lloc de feina

• Orienta i proporciona ayuda a joves i les seves famílies en risc d’exclusió social o dificultats socials. • Planifica, prepara i avalua les activitats i l’acció socioeducativa. • Desenvolupa una tasca educativa amb joves en risc d’exclusió social o dificultats socials. • Implementa les activitats plantejades a la programació. • Organitza i gestiona l’activitat de l’entitat o estructura en la qual s’estructura l’activitat. • Realitza l'acompanyament individualitzat i col·lectiu dels/les joves.

Requisits

  • Experiència 1 anys. • • experiència en programes o entitats que promouen la inserció sociolaboral de col·lectius que es troben amb dificultats socials determinades. • • experiència en impartició de classes. • • experiència en dur a terme accions d’atenció personalitzada, que garanteixi que es coneixen i s’han posat en joc recursos i tècniques d’acció tutorial. requisits imprescindibles: - titulació universitària - cap o màster del professorat - nivell c1 català
  • Diplomatura o enginyeria tècnica
  • Diplomatura o enginyeria tècnica - educació social
  • Català (parlat c1 - d.funcional, escrit c1 - d.funcional)
  • Espanyol (parlat superior, escrit superior)
  • Competències / coneixements: • • coneixements sobre gestió emocional, que permetin acompanyar a les persones en la identificació de les situacions i emocions que generen malestar i desplegar els recursos necessaris per minimitzar-ne els seus efectes (en especial en contextos laborals). • • coneixements sobre facilitació de grups, que permetin dinamitzar els diferents grups de manera fluïda i partint del protagonisme de totes les persones que hi participen. • • coneixements sobre mediació i resolució de conflictes, per tal de disposar d’eines i estratègies per a gestionar i resoldre situacions de conflicte que puguin produir-se a l’aula. • • coneixement en noves metodologies d’intervenció de caràcter vivencial i basades en la definició de reptes vitals, que permetin posar en el centre de l’atenció a les persones. • • grau universitari de l'ambit de les ciències socials + cap o certificat d'acreditació de competències de formador. • • coneixements tècniques d'aprenentatge i procediments pedagògics, amb la finalitat que altres persones desenvolupin les seves capacitats i habilitats. • • capacitat per analitzar, avaluar i investigar els contextos socials, culturals i educatius • • capacitat per discriminar entre diferents respostes de caràcter educatiu a necessitats detectades, i per diferenciar-les i articular-les amb altres tipus de respostes possibles. • • capacitat per dissenyar, desenvolupar, seguir i regular processos de relació educativa fonamentats, contextualitzats i transformadors. • • capacitat per elaborar propostes, eines i instruments educatius per enriquir i millorar els processos, contextos i recursos educatius i socials. • • domini del català i castellà (parlat i escrit). • • competències digitals • • tic avançat • • pensament analític • • anàlisi i resolució de problemes • • iniciativa i autonomia • • organització, planificació i flexibilitat • • fiabilitat tècnica i personal • • empatia i habilitats comunicatives

Condicions del lloc de treball

  • Contracte laboral indefinit
  • Jornada parcial (32 hores - jornada anual)