MONITOR/A DE FORMACIÓ OCUPACIONAL DE JARNIDERIA

20 Inscrits

Referència oferta:

FA06056910

Data publicació oferta:

16/01/2024

Data de tancament:

15/04/2024

Llocs de treball:

1

GENERALITAT DE CATALUNYA

Veure totes les seves ofertes

Descripció de l'oferta

(SUBSTITUCIÓ. JORNADA COMPLETA) Monitor/a de Formació Ocupacional de Jardineria per substitució en un Centre Públic de Badalona. Els requisits per ocupar aquest lloc de treball són: titulació de FPII / Cicle Formatiu de Grau Superior de Jardineria o Grau d'Enginyeria Agrícola, i acreditació del nivell de suficiència de llengua catalana (C1) o equivalent. L’ocupació d’aquest lloc de treball requereix no haver estat condemnat/da per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexuals, així com per tràfic d’éssers humans, tal com disposa l’article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, modificada per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència.

BARCELONA - BARCELONÈS - 08915 BADALONA

Detall de les funcions del lloc de feina

Correspon al personal monitor/a adscrit als centres educatius, com a funcions les pròpies de la categoria de monitor/a en formació ocupacional, en l'àmbit de Vivers i jardins, impartint les matèries: 3053. Operacions bàsiques de producció i manteniment de plantes en vivers i centres de jardineria. 3055. Operacions bàsiques en instal·lació de jardins, parcs i zones verdes. 3056. Operacions bàsiques per al manteniment de jardins, parcs i zones verdes. MFPE004. Treballs auxiliars en l’elaboració de composicions amb flors i plantes. MFPE005. Serveis bàsics de floristeria i atenció al públic. MFCT. Formació en Centres de Treball. MPI. Projecte Integrat. MPRL. Prevenció de Riscos Laborals.

Requisits

  • Experiència 1 mesos. No es imprescindible experiència.
  • Títol fp de grau superior
  • Català (parlat c1 - d.funcional, escrit c1 - d.funcional)

Condicions del lloc de treball

  • Contracte laboral temporal (2 mesos)
  • Jornada completa
  • Salari mensual brut 2043