FISIOTERAPEUTA SUBSTITUCIONS (BARCELONA CIUTAT)

76 Inscrits

Referència oferta:

FA06058161

Data publicació oferta:

01/02/2024

Llocs de treball:

1

GENERALITAT DE CATALUNYA

Veure totes les seves ofertes

Descripció de l'oferta

(SUBSTITUCIONS DE CURTA/MITJA DURADA A BARCELONA CIUTAT) Fisioterapeuta per substitucions als EAP's de Barcelona Ciutat. Els requisits per ocupar aquest lloc de treball són: titulació de diplomatura/grau en fisioteràpia, i coneixements de nivell de suficiència de llengua catalana (C1) o equivalent. L’ocupació d’aquest lloc de treball requereix no haver estat condemnat/da per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexuals, així com per tràfic d’éssers humans, tal com disposa l’article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, modificada per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència.

BARCELONA - BARCELONÈS - 08019 BARCELONA

Detall de les funcions del lloc de feina

Les funcions són les pròpies del cos de Fisioterapeuta adscrit als serveis educatius com: - Fer, tenint en compte el diagnòstic mèdic, la valoració motriu del alumne/a per establir el grau d'afectació. - Elaborar els programes de recuperació i adaptació per millorar l'autonomia personal, i dur a terme el tractament específic que l'alumne/a requereix. - Informar i assessorar les famílies, si escau, i col·laborar amb altres professionals, serveis i especialistes. Els llocs de fisioterapeuta adscrits a serveis educatius (EAP) són itinerants.

Requisits

  • Experiència 3 mesos. 3 mesos
  • Títol de grau
  • Diplomatura/ grau en fisioterapia
  • Català (parlat c1 - d.funcional, escrit c1 - d.funcional)

Condicions del lloc de treball

  • Contracte laboral temporal (1 mesos)
  • Jornada completa
  • Salari mensual brut des de '2000' fins a '2100'