TÈCNIC/A MIG - COMPRES PÚBLIQUES DE RECERCA I TRANSFERÈNCIA

6 Inscrits

Referència oferta:

FA06068610

Data publicació oferta:

27/06/2024

Llocs de treball:

1

Universitat Pompeu Fabra

Veure totes les seves ofertes

Descripció de l'oferta

Missió Donar suport tècnic, assessorar, fer propostes, informes, estudis així com executar i avaluar els processos tècnics principalment en l’àmbit de la contractació administrativa menor i basada en sistemes de racionalització (acords marc i sistemes dinàmic d’adquisició), d’acord amb les directrius del/la cap de la unitat i de la normativa vigent i amb la finalitat de contribuir a l’assoliment de la missió de la unitat i en oferir uns serveis de contractació de qualitat als usuaris.

BARCELONA - BARCELONÈS - 08005 BARCELONA

Detall de les funcions del lloc de feina

Funcions a desenvolupar − Assessorar a les unitats contractants i coordinar la contractació menor de recerca vinculada a fons finançats − Col·laborar amb el PDI en la preparació de la documentació justificativa de qualsevol tipus de contractació vinculada a fons finançats − Analitzar els processos assignats, avaluar-los, documentar-los i proposar millores. − Atendre les consultes, gestionar el programari de gestió pressupostària (Àbac) i resoldre les incidències dels usuaris dels processos que executa. − Planificar i executar les accions dels projectes de la unitat assignats, així com els processos tècnics de contractació administrativa menor, entre d’altres: o Gestionar contractes de procediments basats en sistemes de racionalització -recerca- o Gestionar, executar i tancar contractes menors -recerca- − Altres funcions que li siguin assignades en l’àmbit de les seves competències tècniques. Requisits imprescindibles − Titulació de llicenciatura/grau universitari (si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació corresponent). − Certificat de coneixements de llengua catalana equivalent al nivell C1-MECR, Marc Europeu Comú de Referència. − Certificat de coneixements de llengua castellana equivalent al nivell C2-MECR o equivalent (únicament en cas de nacionalitat no espanyola). Règim jurídic: PTGAS Funcionari (A2-18) Adscripció: Unitat de Contractació Administrativa - Àrea de Recursos Econòmics, Contractació i Patrimoni Ubicació: Edifici Mercè (C/ de la Mercè 12, 08002 Barcelona) Dedicació: a temps complet (35h/setmanals) Horari: de 9.30h a 14h i de 15.30h a 17.30h (1-4 tardes de dilluns a dijous), amb flexibilitat de 8h a 9.30h, de 14h a 15.30h i de 17.30h a 19.30h. Retribució anual bruta: 31.497,80€ (brut mensual de 2.293,34€) Incorporació: immediata Durada prevista: 1 any (prorrogable) Aquesta contractació està finançada pel Programa d’Impuls a la gestió de la recerca i la Transferència del Coneixement.

Requisits

  • Títol de grau
  • Títol de grau - administració i direcció d'empreses-ciències empresarials
  • Català (parlat c1 - d.funcional, escrit c1 - d.funcional)
  • Espanyol (parlat c2 - d.mestratge, escrit c2 - d.mestratge)
  • Competències / coneixements: experiència i coneixements a valorar − normativa relacionada específica de l’àmbit de procediment administratiu i de contractació administrativa a nivell estatal, autonòmic i europeu, com la llei de subvencions, lopd, llei de transparència, entre altres. − coneixements de la gestió per processos i per projectes. − marc jurídic de la universitat. Estatal, autonòmic i normes específiques de la universitat. − competències personals: coneixement i compromís amb el servei públic i la upf; gestió emocional; anàlisi i solució de problemes; comunicació interpersonal efectiva; orientació a la qualitat i als resultats; orientació a l’usuari; proactivitat, iniciativa i autonomia.

Condicions del lloc de treball

  • Contracte laboral temporal (12 mesos)
  • Jornada completa
  • Salari mensual brut 2293
  • Altres beneficis: retribució anual bruta: 31.497,80€ (brut mensual de 2.293,34€) incorporació: immediata durada prevista: 1 any (prorrogable) aquesta contractació està finançada pel programa d’impuls a la gestió de la recerca i la transferència del coneixement.