Resultat de la cerca

Filtres

+ Veure més
Nom d'empresa: Universitat Pompeu Fabra
S'han trobat 4 resultats
Ordenat per: Visualització:
GESTOR/A DE PROJECTES DE RECERCA NACIONALS I AUTONÒMICS fa 8 dies Universitat Pompeu Fabra Barcelona - Barcelonès - 08002 Barcelona

Experiència 1 anys. • Coneixements de programes de finançament de la recerca - en particular programes d’àmbit europeu, nacional i autonòmic. • Experiència en la preparació de pressupostos per a projectes de recerca. • Domini de les eines TIC i ofimàtiques. • Competències personals: comunicació, lideratge i influència, organització del treball i del temps, orientació a l’usuari així com proactivitat, iniciativa, autonomia, flexibilitat i alt grau de responsabilitat en la realització de les tasques. , Jornada completa

La Universitat Pompeu Fabra vol incorporar un/a gestor/a de projectes de recerca, que desenvoluparan les seves funcions dintre del Servei de Recerca.

AUXILIAR DE SUPORT (CAMPUS UNIVERSITARI) -JORNADA COMPLETA MATINS- fa 19 dies Universitat Pompeu Fabra Barcelona - Barcelonès - 08018 Barcelona
Incorporació immediata

Experiència 12 mesos. ., Jornada completa, Salari mensual brut 1600

AUXILIAR ADMINISTRATIU/ VA DE SUPORT per donar suport en tasques de recepció del campus universitari i de preparació logística dels espais dels edificis. Dedicació a temps complet i en horari continuat de matí. FUNCIONS A DESENVOLUPAR: 1) Atendre presencialment les peticions i consultes d'informació bàsica que formulin les persones que s'adrecen a la recepció del campus universitari (en català, castellà i anglès) 2) Executar tasques relacionades amb la logística dels edificis del campus: obertura i tancament d'espais reservats, actualització de cartelleria, preparació de mobiliari/equips/materials per als actes i esdeveniments programats, assistència tècnica bàsica durant el seu desenvolupament, repartiment de correu/paqueteria, canalització de trucades i avisos, etc. Requisits IMPRESCINDIBLES: 1) Titulació mínima requerida de Graduat en Educació Secundària Obligatòria, o equivalent, o qualsevol altra titulació de nivell superior. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació corresponent. 2) Certificat de coneixements de llengua catalana a nivell C1-Marc Comú Europeu de Referència de les llengües. Experiència i coneixements a valorar: - Titulació superior a la del nivell mínim requerit - Coneixements de llengua anglesa a nivell B2-MCER (amb fluïdesa en l'expressió oral i/o experiència laboral en anglès) - Coneixements i ús d'eines TIC a nivell mitjà - Es valorarà l'experiència d'haver desenvolupat tasques equiparables o de suport administratiu i/o d'atenció al públic - Competències professionals: comunicació personal efectiva, treball en equip i cooperació, atenció i informació a l'usuari, organització del treball i del temps, orientació a la qualitat i als resultats Durada prevista: 1-2 mesos (possible pròrroga) Dedicació: jornada COMPLETA en horari de MATÍ (de 8.00h i 14.00h, amb franges de flexibilitat de 7.30h a 8.00h i de 14.00h a 16.00h). Incorporació: immediata Retribució bruta mensual de 1.670€ (brut anual de 23.370€)

ADMINISTRATIU / ADMINISTRATIVA DE GESTIÓ ECONÒMICA DE LA RECERCA fa 20 dies Universitat Pompeu Fabra Barcelona - Barcelonès - 08005 Barcelona
Incorporació immediata

Experiència 6 mesos. REQUISITS IMPRESCINDIBLES: - Titulació mínima exigida de Batxillerat i/o equivalent. - Certificat de coneixements de llengua catalana de nivell C1-Marc Comú de Referència de les Llengües Es valorarà especialment: - Certificat de coneixements de llengua anglesa de nivell B2.2-MCER, amb fluïdesa oral. - Experiència en tasques administratives/similars a les de l'oferta (especialment en l'àmbit de l'educació superior i/o el servei públic) - Domini d'eines TIC (MS OFFice, Google Apps). - Competències personals: comunicació personal efectiva, orientació a l’usuari, orientació a la qualitat i als resultats, oerganitzaió del treball i del temps, iniciativa i treball en equip i cooperació., Jornada completa, Salari mensual brut 1800

Administratiu/iva de Gestió Econòmica de la Recerca Realitzar tasques de caire administratiu vinculades a la gestió i justificació econòmica de finançament dels projectes de Recerca. Recopilació d'informació, suport en l'elegibilitat i la validació de les despeses, introducció de la informació a les plataformes de les entitats finançadores, etc. REQUISITS IMPRESCINDIBLES: - Titulació mínima exigida de Batxillerat i/o equivalent. - Certificat de coneixements de llengua catalana de nivell C1-Marc Comú de Referència de les Llengües Es valorarà especialment: - Experiència en tasques administratives/similars a les de l'oferta (especialment en l'àmbit de la recerca i/o l'educació superior i/o el servei públic) - Domini i la fluïdesa oral de les llengües catalana, castellana i anglesa - Domini d'eines TIC (MS OFFice, Google Apps). - Competències personals: comunicació personal efectiva, orientació a l’usuari, orientació a la qualitat i als resultats, iniciativa i treball en equip i cooperació. Incorporació: immediata Durada: 4 mesos (possible pròrroga). Jornada: completa en horari partit, de 9.30h a 14.30h i de 15.30h a 16.30h (1, 2 o 4 tardes), amb franges de flexibilitat de 8h a 9.30h, de 14.30h a 15.30h i de 16.30h a 19.30h) Retribució bruta mensual de 1.800€ (brut anual de 26.000€).

ADMINISTRATIU / ADMINISTRATIVA - SUPORT A LA GESTIÓ UNIVERSITÀRIA fa 2 mesos Universitat Pompeu Fabra Barcelona - Barcelonès - 08002 Barcelona
Incorporació immediata

Experiència 12 mesos. REQUISITS IMPRESCINDIBLES: - Titulació mínima exigida de Batxillerat i/o equivalent. - Certificat de coneixements de llengua catalana de nivell C1-Marc Comú de Referència de les Llengües Es valorarà especialment: - Certificat de coneixements de llengua anglesa de nivell B2.2-MCER, amb fluïdesa oral. - Experiència en tasques administratives/similars a les de l'oferta (especialment en l'àmbit de l'educació superior i/o el servei públic) - Domini d'eines TIC (MS OFFice, Google Apps). - Competències personals: comunicació personal efectiva, orientació a l’usuari, orientació a la qualitat i als resultats, organitzaió del treball i del temps, iniciativa i treball en equip i cooperació., Jornada completa, Salari mensual brut des de '1280' fins a '1900'

Administratiu/iva - Suport a la gestió Universitària Realitzar tasques de caire administratiu especialitzades en gestió universitària relacionades en un dels àmbits següents: - Gestió administrativa i documental: tasques relacionades amb la gestió acadèmica de formació superior, com ara tramitar i administrar documents (arxiu, matrícules), gestionar aules (reserves, logística, incidències, inici de classes), atendre el personal docent (calendari, suport aula virtual, documentació, guies), atendre i informar els estudiants (gestió d'expedient acadèmic, suport personalitzat, certificats, gestió de pràctiques professionals) i dur a terme la comunicació externa i difusió (web) de la formació. - Gestió de la informació i atenció telefònica: donar resposta a totes les persones que s’adrecin presencialment, telemàtica i telefònica a la universitat (en català, castellà i anglès) i facilitant-los la informació o les indicacions necessàries per a les tramitacions administatives que sol·licitin. - Gestió econòmica: tramitar i controlar rebuts i factures de docents i investigadors, carregar despeses als projectes de recerca, recollir documentació relacionada, gestionar i controlar la despesa i els mitjans de pagament, fer sol·licituds de bestretes, organitzar viatges i fer-ne la liquidació, tramitar inscripcions a congressos o jornades, administrar les peticions de compra de material, etc.. REQUISITS IMPRESCINDIBLES: - Titulació mínima exigida de Batxillerat i/o equivalent. - Certificat de coneixements de llengua catalana de nivell C1-Marc Comú de Referència de les Llengües Es valorarà especialment: - Experiència en tasques administratives/similars a les de l'oferta (especialment en l'àmbit de la recerca i/o l'educació superior i/o el servei públic) - Domini i la fluïdesa oral de les llengües catalana, castellana i anglesa - Domini d'eines TIC (MS OFFice, Google Apps). - Competències personals: comunicació personal efectiva, orientació a l’usuari, orientació a la qualitat i als resultats, iniciativa i treball en equip i cooperació. Incorporació: immediata Durada: 4 mesos (possible pròrroga). Jornada, horaris i retribució: 1) Jornada COMPLETA: Retribució bruta mensual de 1.900€ (brut anual de 26.700€). Horari partit: de 9.30h a 14.30h i de 15.30h a 16.30h (1, 2 o 4 tardes), amb franges de flexibilitat de 8h a 9.30h, de 14.30h a 15.30h i de 16.30h a 19.30h). 2) Jornada PARCIAL (25h/setmanals): Retribució bruta mensual de 1.280€ (brut anual de 17.800€). -2.a) Horari de matí: entre 9h i 15h, amb franges de flexibilitat. -2.b) Horari de tarda: entre 14.30h i 20h, amb franges de flexibilitat.